02-04-2015

'Informatiemanagers missen advieskracht'

Deel dit bericht

Directies begrijpen de rol en functie van hun informatiemanagers niet. Dit terwijl informatie de levensader is van veel bedrijven. De informatiemanager weet de mogelijkheden met die informatie niet over te dragen en te operationaliseren. Ook is de informatiebehoefte van de collega’s op de afdelingen vaak onduidelijk. De informatiemanager kan leiderschap tonen met verbeterde adviesvaardigheden en aangescherpte dienstverlening.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Iron Mountain, wereldwijd marktleider in informatiebeheer. Het optimaal benutten van informatie is voor veel bedrijven een prioriteit. Veel organisaties slagen hier op dit moment echter niet in. Slechts 4% van de ondervraagde Nederlandse directies heeft het volste vertrouwen dat hun bedrijf de maximale waarde uit de beschikbare informatie put. 7% van de Nederlandse managers zegt volledig te begrijpen wat hun informatiemanagers doen

Slecht beeld van informatiebehoefte
Informatiemanagers blijken daarnaast een slecht beeld te hebben van de informatiebehoefte binnen hun organisatie. 22% van de Nederlandse informatiemanagers weet wat het bestuur aan informatie nodig heeft. Voor 82% van de informatiemanagers is het onduidelijk welke informatie collega’s op afdelingen als marketing, productie en financiën nodig hebben. Dit blijkt uit ook uit de mate waarin werknemers toegang hebben tot de juiste data. Zo geeft slechts 27% van de bedrijven aan dat medewerkers daadwerkelijk toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben. 42% geeft toe dat de toegang tot die gegevens omslachtig is.

”Een goede adviseur doet het kennisniveau van zijn klant stijgen. De informatiemanager kan onzes inziens een snelle sprong voorwaarts maken door leiderschap te tonen met verbeterde adviesvaardigheden en aangescherpte dienstverlening. Hij of zij moet de obstakels slechten zodat informatie daadwerkelijk wordt geïntegreerd in de bedrijfsprocessen.", zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. ”Goed uitvragen, een helder aanbod formuleren - misschien in de vorm van een dienstencatalogus - en de directie adviseren over de mogelijkheden en de voorwaarden daartoe.”

Inzicht in eigen rol en functioneren van de afdeling
”Het is een kwestie van inzicht in de eigen rol en het functioneren van de afdeling. We hebben al goede resultaten gezien als dit besef handen en voeten krijgt. Uit ons onderzoek blijkt ook dat 82% van de Nederlandse informatiemanagers er vertrouwen in heeft dat zij de waarde van informatie kunnen maximaliseren. De behoefte en het vertrouwen is er. Dan kan een beter inzicht en een sprong voorwaarts zijn een groot verschil uitmaken."

Tags:

ICT-branche

Partners