24-12-2014

CNV legt onderhandelingsresultaat over cao voor aan leden

Deel dit bericht

De vakbonden hebben kort voor de jaarwisseling een ‘onderhandelingsresultaat’ bereikt voor een cao voor 2015. CNV stelt zowel voor- als nadelen te zien aan het resultaat. De vakbond legt deze daarom aan leden voor en laat leden bepalen over het onderhandelingsresultaat mag worden omgezet in een cao.

De lonen stijgen in het onderhandelingsresultaat per 1 januari 2015 met 1,5% volgens de bestaande systematiek van de ICK-cao. CNV stelt dat deze loonsverhoging in de veilige middenmoot zit van cao-afspraken op de wereld. Bonden en werkgevers zijn het echter niet eens over seniorenverlof. De bonden zijn van mening dat het aanpassen van verlofdagen waarde vertegenwoordigd, waarbij één vrije dag gelijk zou staan aan ongeveer 0,4% tot 0,5% in geld. De bonden zijn dan ook van mening dat senioren voor het wegvallen van verlofdagen financieel gecompenseerd moeten worden. Werkgevers zijn het hier niet mee eens.

Verhoging van de ingangsdatum van seniorenverlof
“De verhoging van de AOW-leeftijd wordt gevolgd middels een verhoging van de ingangsdatum van het seniorenverlof met twee jaar. Al bestaande dagen worden niet aangetast, maar het kan wel twee jaar langer duren voor u een dag extra opbouwt. In het onderhandelingsresultaat wordt ook voorgesteld om nu eens echt aan de bak te gaan met onderzoeken en aanpakken wat werkt als het gaat om duurzame inzetbaar houden van IT-medewerkers”, meldt CNV op haar website.

Daarnaast is afgesproken werknemers de mogelijkheid te geven ADV creatief in te vullen. Hierbij kan ADV-tijd worden omgezet in geld of middelen, waarmee senioren kunnen werken aan hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Tot slot zijn er belangrijke afspraken gemaakt om ook in de toekomst voor medewerkers in de ICT-branche een derde WW-jaar in stand te houden. Dit is vanaf 2015 niet langer wettelijk verplicht voor werkgevers. Daarnaast is afgesproken dat werkgevers werknemers meer ruimte gaan geven voor mantelzorg, zodat zij adequaat zorg kunnen verlenen aan hun naasten.

Partners