25-01-2017 Door: David Majster

De vier voordelen van een ESB voor zorginstellingen

Deel dit bericht

Zorginstellingen krijgen te maken met steeds meer computersystemen, databases én externe partijen. De integratie van verschillende bedrijfsapplicaties is daarom eerder noodzaak dan luxe. Hoe meer systemen u integreert, hoe efficiënter u te werk gaat en hoe minder risico u loopt op fouten.

Maar hoe zit dat als u de systemen beheert van een zorginstelling met honderden locaties? Dan is een Enterprise Service Bus (ESB) de oplossing. Hiermee koppelt u al uw bedrijfssystemen en brengt u informatie samen op één plek. En dat heeft voordelen voor bereikbaarheid, budgettering én personeelsdata. In deze blog noem ik de vier belangrijkste.

Wat is een ESB?
Tegenwoordig gaan we ervan uit dat iedereen wel weet wat een ESB is. Maar zo vanzelfsprekend is die kennis niet. Daarom voor de zekerheid een korte samenvatting. Een Enterprise Service Bus is een verbindingsstuk (middleware) dat verschillende systemen op elkaar aansluit. Dankzij dit knooppunt kunnen verschillende databases met elkaar worden geïntegreerd. Dit geldt voor interne systemen, maar er kan ook verbinding worden gemaakt met externe applicaties. Hierdoor kan dezelfde informatie op verschillende plekken worden opgevraagd en hergebruikt. En dat is handig om een aantal redenen.

1. Mobiele data-uitwisseling
In veel zorginstellingen werken medewerkers volgens een veranderend rooster. Dit betekent veel wisselende diensten die moeten worden gecommuniceerd, aangepast en gedocumenteerd. Een roulerend rooster is foutgevoelig en doet af aan de bereikbaarheid van behandelaars. En dat is nu juist zo belangrijk in een instelling waar 24/7 zorg verleend wordt. Een ESB maakt het mogelijk verschillende applicaties aan elkaar te koppelen. Hierdoor kunnen medewerkers de juiste informatie (namen, telefoonnummers en planningen) altijd raadplegen, bijvoorbeeld op hun mobiele telefoon. Het resultaat: minder fouten, meer efficiëntie en een betere bereikbaarheid.

2. Hergebruik van gegevens
De integratie van systemen is handig voor medewerkers, maar draagt ook bij aan een beter geordende administratie. Laten we bij het voorbeeld van het rooster blijven. Informatie over de planning en de gemaakte uren kan met een API (een Application Programming Interface) gekoppeld worden aan de ESB. Hierdoor komt informatie over uren en onregelmatigheidstoeslagen direct uit bij de financiële afdeling. Daar kan een wijziging snel worden doorgevoerd in het systeem en direct worden doorgevoerd in het salaris van een medewerker. Zonder ESB zou deze data opnieuw moeten worden ingevoerd en het salaris handmatig opnieuw moeten worden berekend.  
 
3. Betere afstemming met andere partijen
Niet alleen intern zorgt de ESB voor de stroomlijning van informatie. Ook de gegevensuitwisseling met externe partijen wordt makkelijker. Zo koppelt u uw computersystemen met een ESB eenvoudig aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor kan informatie over patiënten (bijvoorbeeld medicijngebruik) snel tussen verschillende zorginstellingen worden uitgewisseld. Dit is voor Care-organisaties belangrijk omdat veel van hun cliënten naar hun eigen huisarts buiten de instelling gaan. Deze is dankzij de ESB op de hoogte van het behandelplan, medicatie en algemene gezondheid van de patiënt. En op zijn beurt koppelt hij nieuwe informatie ook snel terug naar de organisatie.

4. Budgetbeheer
In veel organisaties rouleren er pinpassen en kasboeken. In de Caresector, bijvoorbeeld, doen cliënten vaak zelf boodschappen voor zichzelf of hun groep. Zicht houden op de financiële stromen kan hierdoor een uitdaging zijn. Met een ESB kun je voor iedere medewerker, groep en cliënt aangeven hoeveel saldo er maandelijks op zijn of haar pinpas moet worden bijgeschreven. Geld is hierdoor altijd en overal te traceren, omdat de ESB alle transacties en bijschrijvingen bijhoudt en integreert met andere brondata. Door kasgeld af te schaffen en te verruilen voor een ESB-integratie, bespaart u op de administratiekosten én gaat er minder geld verloren door een gebrek aan overzicht.  

Systeemintegratie en de zorg lijken steeds beter samen te gaan. Waar IT vroeger slechts ondersteuning bood op financieel en strategisch gebied, is het nu volledig geïntegreerd in de werkdag van zorgmedewerkers en behandelaren. De ESB speelt hierin een belangrijke rol, aangezien deze oplossing zorgt voor meer efficiëntie, minder fouten én betere zorg.

David Majster

David Majster is Marketing Manager bij InterSystems Benelux.

Alle blogs van deze auteur

Partners