21-06-2017 Door: David Majster

Onderzoek naar de toekomst van Population Health Management

Deel dit bericht

Ziekenhuizen en zorginstellingen gaan steeds bewuster om met patiëntgegevens. Logisch, want het heeft medische én financiële voordelen. Met slimme tools verzamel je op een korte efficiënte manier data, die kan worden gebruikt om klinische resultaten bij te houden. Dit levert weer nieuwe informatie op, bijvoorbeeld over bepaalde bevolkingskenmerken zoals leeftijd, geslacht en etnische achtergrond. En hoe meer informatie je hebt, hoe beter je een behandeling kunt aanpassen op de patiënt.

De Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) heeft onderzoek gedaan naar dit zogeheten Population Health Management (PHM). In hoeverre maken zorginstanties er nou echt gebruik van en waarom? In dit blogartikel bespreek ik enkele opvallende resultaten uit een survey onder 358 Europese zorg (IT) professionals.

Het gebruik van PHM
Hoewel er in de zorg veel aandacht is voor IT-ontwikkelingen zoals het elektronisch patiëntendossier, zijn zorgprofessionals lang niet altijd op de hoogte van PHM en wat ze ermee kunnen. Er is dus sprake van een kenniskloof tussen softwareleveranciers en potentiële gebruikers. Het is dan ook niet zo gek dat één op de drie zorgprofessionals aangeeft dat er nog geen gebruik wordt gemaakt van PHM binnen hun organisatie. Zorginstanties die wel gebruik maken van PHM leggen de focus op verschillende aspecten, in volgorde van veel naar minder voorkomend:
1. Het managen van chronische ziektes;
2. Preventieve gezondheidszorg;
3. Deelname aan/lid van een klinisch geïntegreerd netwerk;
4. Patiënt centraal zetten in de zorginstelling.

Drijfveren voor het wel of niet gebruiken van PHM
De belangrijkste drijfveren voor het managen van patiëntgegevens zijn het navolgen van de organisatie missie en een betere controle over medische kosten en de zorgkwaliteit en -resultaten. Instanties die nog geen gebruik maken van PHM doen dat vooral omdat ze andere prioriteiten hebben. Een andere redenen om af te zien van PHM is het gebrek aan inzicht in de mogelijkheden en ontbrekende beslissingsbevoegdheid. Hierbij geven de ondervraagden aan dat softwareleveranciers late adoptors’ zouden kunnen overtuigen met een duidelijke waardepropositie en een praktische implementatiestrategie. Zij hebben dus duidelijk behoefte aan een brug over die kenniskloof.

Het gebruik van specialistische PHM oplossingen
Het merendeel van de zorginstanties in dit onderzoek maakt geen gebruik van ingekochte oplossingen voor het structureren van patiëntgegevens. Een reden hiervoor zou het gebrek aan softwareproducten voor PHM kunnen zijn. Organisaties die wel kiezen voor een specialistische oplossing doen dat vooral met het oog op business intelligence, analyses en rapportages. Dit komt overeen met de belangrijkste drijfveer om PHM toe te passen: meer controle over de kosten, kwaliteit en resultaten van zorg. Andere redenen om softwareproducten in te kopen zijn de oplossingen voor zorgmanagement, data warehousing en patiëntbetrokkenheid.

De toekomst van PHM
De mogelijkheden van PHM worden nog lang niet volledig benut. Wat zijn de onderdelen die de meeste mogelijkheden hebben om PHM tot een succes te maken?
• Elektronische patiëntendossiers
• Patiëntenregisters
• Telehealth
• Remote patiëntmonitoring

Eén ding is zeker: de zorg kan niet meer om PHM heen. Zowel zorg-  als IT-professionals zien dat PHM de sleutel is tot succes in de toekomst. Uit het onderzoek kunnen we wel concluderen dat PHM nog in de kinderschoenen staat en dat de hype nog verwerkelijkt moet worden in de dagelijkse zorgpraktijk.

Tags:

Zorg, eHealth

Company:

InterSystems

David Majster

David Majster is Marketing Manager bij InterSystems Benelux.

Alle blogs van deze auteur

Partners