25-06-2015

Big Data Alliance (BDA) opgericht door bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen

Deel dit bericht

Op 24 juni is in de Amsterdamse Academische Club, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, de Big Data Alliance (BDA) opgericht. De alliance bevordert de samenwerking van alle toonaangevende instituten in Nederland op het gebied van Big Data. Doel van de BDA, een initiatief van bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, is het ontsluiten van kennis, delen van expertise, het delen van onderzoek en het stimuleren van innovatie op dit gebied.

Sprekers bij de oprichting waren voorzitter prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, prof. dr. Marc Salomon, bestuurslid en Albert Bogaard, partner van ORTEC en initiatiefnemer van de BDA. De bijeenkomst werd bezocht door vele academici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Alexander Rinnooy Kan over de BDA: “De Big Data Alliance biedt Nederland een enorme economische kans. Het is belangrijk dat we technologie-startups en innovaties bevorderen. Onze opleidingen en research op dit gebied behoren al tot de wereldtop. Er is een enorme kans nu, als we erin slagen alle krachten te verenigen, dat dit een heel belangrijk product in onze economie wordt.”

Marc Salomon vult aan: “Het voordeel dat we met de BDA kunnen behalen, is het delen van kennis, resources en rekenkracht op een hoger niveau. Hierdoor kunnen echt complexe problemen worden opgelost. Wat we niet moeten hebben in Nederland is dat elk kennisinstituut op zijn eigen eiland gaat zitten. Dat is slecht voor het onderwijs en onderzoek.”

De BDA heeft verschillende speerpunten: architectuur (expertise op het terrein van opslag en toegankelijkheid van Big Data), analytics (expertise met betrekking tot verschillende statistische methodes) en de visualisatie en communicatie (expertise met betrekking tot de communicatie van uitkomsten van analytics). De alliantiepartners van de BDA zijn overeengekomen samen te werken op het terrein van voorlichting, opleidingen, research en het stimuleren van ondernemerschap en innovatie.

Datasets combineren
Bedrijven en instellingen hebben veel data of complexe problemen om op te lossen, maar vaak beschikken zij niet over de kennis of middelen om ermee aan de slag te gaan. De BDA wil zorgen voor een oplossing door samenwerking tot stand te brengen. Zo is het mogelijk datasets te combineren. Bijvoorbeeld: data over verkeersintensiteit kan worden gecombineerd met data over luchtkwaliteit in een bepaalde regio om te zien of het beleid van steden om autogebruik terug te dringen effectief is. Deze gegevens kunnen worden afgezet tegen bijvoorbeeld de resultaten van de jaarlijkse vlindertelling of het aantal astmagevallen in die regio om te zien of de juiste maatregelen genomen zijn. Big Data gaat niet alleen over hoeveelheid, maar ook om structuur en het combineren en analyseren van data. Omdat in de Big Data Alliance expertise wordt gebundeld, kunnen oplossingen uit verschillende invalshoeken aangedragen worden. Partijen krijgen hierdoor sneller en beter antwoorden op hun vragen. Big Data worden in Nederland nu al succesvol ingezet voor kankerbestrijding, dijkenverbetering, veiliger verkeer, een beter milieu en het behalen van Olympische medailles.

Over de Big Data Alliance
De BDA is opgericht in 2015 en is een gezamenlijke initiatief op het gebied van Big Data tussen bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Initiatiefnemer van de BDA en partner bij ORTEC is Albert Bogaard. Hij zag de noodzaak om tal van partijen en prominenten te verenigen in de BDA. ORTEC werkt al langere tijd samen met universiteiten in heel Nederland. Naast de Amsterdamse universiteiten UvA en VU hebben Tilburg, Rotterdam, Eindhoven en Wageningen zich aangesloten naast kennis instellingen als het Centrum voor Wiskunde en Informatice en SURFsara. De verwachting is dat nog meer universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven zich zullen aansluiten en zitting zullen nemen in het bestuur van de BDA.

Voorzitter:
Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, Universiteitshoogleraar, Universiteit van Amsterdam.

Oprichters:

Albert Bogaard, ondernemer en als adviseur verbonden aan ORTEC
Prof. dr. Marc Salomon, programmadirecteur van de MBA in Big Data & Business Analytics, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam.
Prof. dr. ir. Anwar Osseyran, CEO SURFSara en hoogleraar Business Analytics & Computer Science, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Rob van der Mei, onderzoeksleider aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam en hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Ger Koole, hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam

www.bigdata-alliance.org

Tags:

Big Data

Partners