18-06-2015

Utility bedrijven zien big data analytics als bron voor nieuwe businessmodellen

Deel dit bericht

Utility bedrijven lijken steeds meer doordrongen van het belang van big data analytics voor hun bedrijfsvoering. Dit blijkt uit het rapport Big Data BlackOut: Are Utilities Powering Up Their Data Analytics? van Capgemini Consulting, dat onlangs is gepubliceerd. Waar 57% van de utility bedrijven in 2013 nog aangaf geen grote rol voor big data in de sector te zien weggelegd, blijkt uit nieuw onderzoek dat 80% van de utilities big data analytics nu als bron voor nieuwe businessmodellen beschouwt.

Driekwart van de respondenten in het onderzoek denkt zelfs dat big data in de toekomst een cruciale factor zal zijn voor de bedrijfsvoering. Desondanks heeft slechts een vijfde van de utilities big data analytics ingebed in de bedrijfsvoering, 41% ontplooit nog helemaal geen big data activiteiten.

Voor het onderzoek is openbare data van honderd elektriciteit-, gas- en waterbedrijven uit Noord-Amerika, Europa en Azië Pacific geanalyseerd en zijn verschillende beslissers geïnterviewd. Hieruit blijkt dat bedrijven significant voordeel kunnen behalen als zij investeren in geavanceerde big data analytics oplossingen. Zo kunnen zij het opwekken van energie bijvoorbeeld afstemmen op de voorspelde vraag of de piekbelasting van het netwerk beheersen door variabele prijzen te bieden. Ook kan er gerichter onderhoud worden gepleegd waardoor onderhoudskosten omlaag worden gebracht. Toch wordt twee op de vijf big data activiteiten op dit moment slechts op basaal niveau uitgevoerd, waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van rapportagefunctionaliteit. Als remmende factor voor een intensiever gebruik van big data analytics wordt door de bedrijven onder andere gewezen op de hoge kosten voor opslag en analyse (26%), de complexe materie (23%) en gebrek aan kennis en vaardigheden binnen het bedrijf (13%).

“Utility bedrijven lijken te worstelen met de aanpak van big data, aangezien zij de mogelijkheden wel herkennen maar de daaropvolgende actie nog te vaak uitblijft. Het zou goed zijn als ze gewoon een start maken met big data analytics via pilots en proofs of concepts, zodat op een pragmatische manier inzicht kan worden geboden in de mogelijkheden en de waarde die analytics voor het bedrijf kan hebben,” zegt Mark Schütz, Market Executive Utilities bij Capgemini Consulting.

Het rapport komt verder nog met enkele aanbevelingen voor intensiever gebruik van big data analytics in de bedrijfsvoering:

Investeer in de juiste managementtools: identificeer de data waar vraag naar is en maak op basis hiervan een keuze voor een managementsysteem die deze data kan leveren.
Identificeer de benodigde vaardigheden en investeer in ontwikkeling van deze vaardigheden binnen de organisatie.
Ontwikkel een effectief besturingsmodel waarin onder andere de rol van een Chief Data Officer wordt vastgelegd.

Lees het volledige rapport hier.

Tags:

Big Data

Partners