10-04-2015 Door: Redactie

Digitaal ongewenst gedrag en cyberpesten; een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor alle IT bedrijven?

Deel dit bericht

De wereld verandert momenteel in een hoog tempo. Sinds de introductie van de smartphone van Apple in 2007 en de tablet in 2010 is er geen houden meer aan. Wist u dat er momenteel al 6 miljard mobile devices wereldwijd in gebruik zijn? Dit aantal neemt per dag nog steeds fors toe. Door enerzijds de 4G netwerken en anderzijds de overal aanwezige Wifi-netwerken zijn we 24/7 uur verbonden met het internet en kunnen we nagenoeg overal ter wereld informatie ontvangen en versturen.

Op zichzelf is die ontwikkeling natuurlijk geweldig. 10 jaar geleden hadden we alleen e-mail maar in de tussenliggende tijd is daar ook Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram en Vine bijgekomen. Allemaal mooie applicaties om overal ter wereld met elkaar in contact te komen of in contact te blijven.

Toch heeft deze innovatieve technologie ook zijn nadelen. Cybercrime kennen we helaas inmiddels maar al te goed maar “digitaal ongepast gedrag”, staan we daar voldoende bij stil? Juist door altijd en overal verbonden te zijn kunnen we elkaar ook altijd en overal bereiken. Dus ook met ongepaste informatie. Het meest bekende digitale ongewenste gedrag is pesten oftewel cyberpesten.

Pesten komt overal voor, maar het meest op scholen. Ruim elf procent van de scholieren op de basisschool wordt regelmatig gepest!  Met de komst van de nieuwe technologie is daar cyberpesten bijgekomen. Digitaal pesten of zoals in het engels, cyber bullying neemt tegenwoordig steeds grotere vormen aan. De impact van digitaal pesten is inmiddels bekend, alhoewel vooral kinderen die het doen zoals met alle vormen van pesten de impact daarvan vaak niet kunnen bevatten.De snelheid en de impact is vele malen groter dan het “gewone” pesten dat we kennen.

Inmiddels worden er vele activiteiten ontwikkeld om het pesten tegen te gaan; scholen moeten per 1 augustus 2015 een pestprotocol op orde hebben en over een goedgekeurde anti-pest methode beschikken. Scholen worden wettelijk verplicht in het schooljaar 2015/2016 te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Maar regels lossen het probleem natuurlijk niet op!

Eugene Tuijnman: “Als oprichter en CEO van SLTN Inter Access vind ik dat de ICT branche een forse verantwoordelijkheid met zich meedraagt. Wij als branche zijn immers de organisaties die het mede mogelijk maken dat informatie altijd en overal toegankelijk is. Vanuit deze gedachte heb ik in 2013 het besluit genomen om de daad bij het woord te voegen en stichting Importunus opgericht.”

Stichting Importunus is een non-profit organisatie met een ANBI status die zich inzet om digitaal ongewenst gedrag binnen educatieve instellingen tegen te gaan. Denk hierbij aan zaken als pesten, drugs, (aanzet tot) jihadisme, sexting, ongepaste foto’s, wapens, etc Voorkomen is beter dan genezen en juist het vroegtijdig ontdekken van ongepaste activiteiten kan eventuele persoonlijke schade enorm beperken. Maar, we weten allemaal hoe gevoelig deze onderwerpen liggen qua privacy. Niet alleen biedt de stichting een geavanceerde (SAAS) softwaretool aan als hulpmiddel om digitaal ongewenst gedrag (met name digitaal pesten) te detecteren maar tevens is de stichting een platform met samenwerkingsverbanden om gespecialiseerde partners met elkaar te verbinden om tot de best mogelijke oplossingen te komen. “Het oprichten van Stichting Importunus was eenvoudig; de uitvoering een flink stuk complexer kan ik u zeggen! Privacy wetgeving is erg complex.” aldus Eugene.

Uitgangsposities van Stichting Importunus;

  • De privacy voor de leerling moet absoluut gewaarborgd zijn en het moet een vrijwillige keuze van de school en/of ouders zijn om mee te willen doen of niet.
  • De activiteiten moeten goedgekeurd zijn door het College Bescherming Persoonsgegeven, het CBP.
  • De oplossing moet betaalbaar voor scholen beschikbaar komen of liefst kosteloos.
  • Indien gewenst is er een versie voor gezinnen thuis mogelijk.
  • De activiteiten moeten non-profit zijn zonder winstoogmerk.
  • Kwaliteit en integriteit voor de stichting staat voorop.  
  • Het meedoen van het bedrijfsleven is zeer wenselijk.


Er hebben inmiddels een aantal succesvolle pilots plaatsgevonden waarbij in korte tijd een aantal potentieel ernstige incidenten in een vroegtijdig stadium tot een halt zijn geroepen. Met andere woorden: er is duidelijk behoefte aan de toepassing.
Met de komst van de ervaren non-profit bestuurster Pauline van Dulken en BN’er Suzanne Klemann van Lois Lane, is het dagelijks management in goede handen gekomen.

Er is frequent contact met de landelijke politiek inzake privacy wetgeving. Er zijn met diverse gemeenten en haar burgemeesters gesprekken gevoerd inzake digitaal ongepast gedrag op scholen en de rol van het gemeentebestuur daarin. Tevens lopen de eerste contacten met het bedrijfsleven voor sponsoring.

Pauline van Dulken, Directeur Stichting Importunus: “ik roep u hierbij op om ook uw maatschappelijke verantwoording te nemen en ons te helpen om de scholen een veilig internetklimaat te bieden. Met z'n allen hebben we deze digitale wereld gecreëerd. Laten we nu ook de handen ineen slaan om de scholen een tool te bieden die hen inzage geeft met betrekking tot wat er op het netwerk van de school gebeurt.”

Voor meer informatie over de stichting en/of over sponsormogelijkheden: www.importunus.org of neem contact op met Pauline van Dulken via Pauline@importunus.org.Tags:

Privacy

Partners