19-12-2014

'Software, computers en machines zijn komend jaar populair'

Deel dit bericht

Het herstel van de Nederlandse economie versnelt komend jaar. Bedrijven zien hogere afzetverwachtingen, waardoor zij meer investeren. Daarnaast trekken consumenten vaker de portemonnee en geven meer uit. Bedrijven investeren komend jaar vooral in machines, software en computers.

“In 2015 zal de binnenlandse vraag de grootste trekker van de economie zijn en die rol overnemen van de export. De economische activiteit verspreidt zich over meer sectoren en is ook voelbaar op de arbeidsmarkt. Veel mensen zullen hierdoor een hogere ‘economische gevoelstemperatuur’ ervaren”, aldus ING hoofdeconoom Marieke Blom.

Onverwachte en hevige veranderingen in de economie
ING waarschuwt voor een nieuwe situatie waarin de economie onverwacht en hevig kan veranderen. Dit wordt veroorzaakt door het monetaire beleid dat bewegingen op de financiële markten soms snel en onvoorspelbaar maakt. Dit wordt versterkt door de verregaande internationale verwevenheid, waardoor de economie snel kan worden aangejaagd of juist geremd.

“Consumenten en bedrijven doen er verstandig aan rekening te houden met onverwachte scherpe bewegingen in de economie”, aldus ING hoofdeconoom Marieke Blom. “Een omslag van de economie met een sneller of zwakker herstel zijn in 2015 beide reële scenario’s.” Blom verwacht wel dat zelfs in een reëel pessimistisch scenario de economische gevoelstemperatuur hoger is dan dit jaar. Want ook in dat scenario neemt de koopkracht toe, groeit de werkgelegenheid en trekt de woningmarkt verder aan.

Notarissen, de flexbranche en automotive
Het ING Economisch Bureau verwacht in 2015 de hoogste groei te zien bij notarissen, de flexbranche en automotive. Notarissen profiteren van de aangetrokken woningmarkt, waardoor het aantal te passeren koopaktes toeneemt. De autoverkoop krijgt in 2015 een impuls door een hogere vervangingsvraag en aanscherping van het fiscale stelsel in 2016. De flexbranche profiteert van de aantrekkende economie en de behoefte aan flexibilisering in een volatielere economie. Ook in de bouw trek het aantal orders weer aan.

Partners