19-10-2014

Cloud maakt data productief

Deel dit bericht

Data moet rendabel gaan worden. Dit faciliteren is een van de belangrijkste uitdagingen waar CIO’s voor staan. De benodigde snelheid en flexibiliteit zijn over het algemeen niet te vinden in de eigen infrastructuur van organisaties. Maar aan het gebruik van een publieke cloud kleven weer een aantal nadelen. Microsoft en Equinix zijn daarom wereldwijd een samenwerking aangegaan voor het bieden van een veilige hybride cloudoplossing met Azure Express Route.

De strategie van Microsoft is samen te vatten als Cloud and Mobile First. Alle software en hardware wordt vanuit dat oogpunt ontwikkeld. Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor on premise oplossingen. “Wij verwachten dat er de komende jaren nog sprake zal zijn van een combinatie”, zegt Erik Jan van Vuuren, Azure Lead bij Microsoft. “De klant zal altijd op basis van zijn specifieke businesscase een keuze maken of hij IT draait in zijn eigen datacenter omdat hij het liever onder zijn directe controle heeft, of dat hij juist gebruik maakt van de voordelen van de cloud.”

Een belangrijke overweging bij degelijke keuzes door organisaties is kostenbesparing. “Heel veel IT afdelingen moeten bijvoorbeeld twintig procent per jaar aan budget besparen. Zij gaan daarom kijken of een cloudstrategie daar een bijdrage aan kan leveren. Een andere belangrijke overweging isde go to market.Veel CIO’s en IT managers worden ermee geconfronteerd dat ze niet snel genoeg innovatieve services beschikbaar kunnen stellen. Eindgebruikers gaan dan vanuit hun eigen devices diensten aanschaffen buiten de controle van de CIO om.”

Wildgroei

Dat leidt tot een wildgroei in het gebruik van services, die je als CIO onder controle wilt krijgen. Juist met cloud-diensten kun je die controle weer terugkrijgen, èn heb je de beschikking over genoeg capaciteit om iedere dienst direct te kunnen leveren. IT managers die diensten snel beschikbaar kunnen stellen want anders gaan de productmanagers gewoon zelf aan de slag, dat zien wij steeds vaker. De grote klanten van Azure, zeker in Nederland, zijn niet meer de IT managers, maar productmanagers en marketingmanagers.”

De vraag die de IT manager daarom steeds meer stelt bij Microsoft is hoe de capaciteit die de publieke cloud biedt kan worden geïntegreerd in de eigen omgeving? “Daarmee kom je terecht bij de samenwerking tussen Microsoft en Equinix. Omdat Equinix in al zijn datacenters Azure Gateways heeft staan, zijn onze enterprise klanten in staat om direct verbindingen met die datacenters te maken. De afstanden zijn echt heel kort. Zo integreren organisaties innovatiekracht, flexibiliteit en snelheid, dus alle voordelen die de cloud biedt, in hun eigen infrastructuur.”

Michiel Eielts, managing director Equinix, voegt daaraan toe: “Steeds vaker praten we met CIO’s over de vraag hoe ze bij ons data kunnen opslaan voor verschillende applicaties en voor verschillende platformen. Vroeger hield iedereen de data voor zichzelf, maar ondertussen hebben organisaties ontdekt hoe zij data productief kunnen maken. Data moet voor je bedrijf gaan werken. Het grote nadeel voor de CIO daarbij is echter dat zij te maken hebben met allemaal verschillende applicaties met verschillende eisen. Dat is een grote uitdaging.”

Flexibiliteit

Daarbij spelen veel verschillende zaken een rol. Op het gebied van cloud moeten zaken als compliance en security goed geregeld zijn. Daarnaast moet het financieel goed verankerd zijn, en moet ook de verantwoordelijkheid voor het beheer goed worden geregeld. “En uiteindelijk gaat het erom dat je de juiste data snel bij de recources krijgt. Want je kunt wel heel sterke recources hebben, maar wanneer je de data en de workload niet vanuit je eigen coredata daar krijgt kunt mis je de nodige flexibiliteit.”

De mogelijkheden van cloud zijn geweldig, maar je moet dan wel zorgen dat je de voordelen van cloud maximaal gebruikt voor je organisatie, en de nadelen van cloud zo beperkt mogelijk houdt en beheert. Daarvoor is de hybrid cloud bij uitstek geschikt. Je zet de data neer in een connected datacenter zoals dat van Equinix, en zorgt zo dat je core data snel kunnen worden ingezet. Omdat Microsoft zijn technologie ook in ons datacenter neerzet ben je met een crossconnect met een oneindige capaciteit verbonden met Microsoft.”

Dit betekent dat je altijd kunt werken met hoge snelheid. Je gebruikt daarbij niet het publieke internet zoals bij de meeste cloud toepassingen, maar een beveiligde private verbinding, een directe verbinding met Microsoft, met onbeperkte capaciteit. Het is best of, je hebt altijd de security, het gaat niet over het publieke netwerk, de compliance is geregeld, je hebt on demand direct ingevuld, de back up is geregeld in de eigen omgeving òf bij Microsoft. Kortom, je hebt zo eigenlijk de grootste uitdagingen van de CIO ondervangen.”

Die hybride cloud hoeft niet gelijk een grote implementatie te zijn, het kan volgens Eielts beginnen met een kleine deployment. “Dit model is eigenlijk een win-win situatie voor de klant. Alle grote uitdagingenvan de klant worden ondervangen, en hij is daarmee enorm flexibel. Veel CIO’s willen namelijk wel beginnen aan cloud, maar niet te groot. Op deze manier kan hij heel voorzichtig starten, en er grip op houden. En als het nodig is kan hij gelijk de sluizen openen.”

Klein beginnen

Veel organisaties zien Eielts en Van Vuuren zo beginnen. Maar als ze eenmaal geproefd hebben van cloud is er niemand meer die teruggaat, in praktijk willen ze alleen maar verder uitbreiden. Eielts: “Ze gaan allemaal opschakelen, en dat gaat steeds sneller. Soms beginnen ze met alleen de website of een back up, maar vroeg of laat gaan ze allemaal de architectuurvraag stellen. Ze willen allemaal weten hoe het werkt. Om daarop in te spelen hebben we speciaal een set-up waarin je vrijblijvend kunt testen, en zien hoe alles functioneert.”

Van Vuuren: “Beheersbaarheid is volgens mij de belangrijkste vraag waar de CIO mee zit. Als data buiten zijn omgeving zit is het risico op onbeheersbaarheid groter. Als je een omgeving integreert met de Microsoft cloud dan houd je controle en heb je gelijk aan alle randvoorwaarden voldaan om groei binnen succesvolle applicaties te realiseren. Daarmee is het ook eenvoudiger om kleineapplicaties succesvol te maken. Vroeger was het een grote uitdaging wanneer een applicatie te succesvol werd. Nu is het gewoon een kwestie van opschalen in de cloud of in combinatie met de cloud.”

Partners