15-12-2014

SAP meest gebruikte ERP-oplossing, Microsoft en Exact sterk in mid-market

Deel dit bericht

Van alle locaties in de Nederlandse zakelijke markt met 50 of meer werknemers, gebruikt ongeveer 70 procent een ERP-oplossing. De meest voorkomende ERP-oplossing is de software van SAP. In totaal geeft circa 23 procent aan software te gebruiken van de vendor uit het Duitse Walldorf.

SAP heeft deze koppositie het meest te danken aan de positie die zij inneemt bij bedrijfslocaties van Multinationals, Publieke Instellingen en locaties van National Enterprises. In dit laatste segment en bij bedrijfsvestigingen in de mid-market (50 tot 250 medewerkers) is een wat nadrukkelijkere rol weggelegd voor Microsoft en Exact; de nummers twee en drie als naar de totale Nederlandse markt wordt gekeken. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 7.000 interviews die zijn gehouden met Nederlandse publieke en commerciële instellingen met 50 of meer werknemers.

In totaal worden bij de 7.000 geïnterviewde bedrijfsvestigingen bijna 400 verschillende oplossingen aangetroffen die worden ingezet voor de ERP-functionaliteit. De 20 meest voorkomende oplossingen zijn echter al goed voor circa 89 procent van het totale aantal ERP-pakketten.

Per marktsegment zijn er wel duidelijke verschillen aan te wijzen in de samenstelling van het vendorpark. Het gebruik van ERP-software is het laagst bij locaties in het publiek domein. Daar geeft nog net iets minder dan de helft van de locaties aan gebruik te maken van een ERP-toepassing en is SAP de meest voorkomende leverancier (18%). Exact is hier de nummer twee en doet het met name goed bij instellingen uit de zorg en het onderwijs. Bij locaties van multinationals (bedrijven uit de Global Fortune 500, Forbes 2000, of 2500 of meer werknemers in Nederland) is SAP met voorsprong de meest voorkomende ERP-leverancier. De helft van de locaties in dit segment gebruikt SAP.

Microsoft is bij locaties van multinationals met een penetratie van 14 procent de tweede meest voorkomende leverancier. Bij National Enterprises, waarin bedrijfsvestigingen vallen van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers, ligt de verhouding net andersom. Hier is Dynamics, in gebruik bij bijna 1 op de 5 locaties, de meest voorkomende ERP-toepassing. SAP is hier de nummer twee. Bij medium sized businesses (50 tot 250 medewerkers) is Exact de meest voorkomende leverancier met een nipte voorsprong op Microsoft. Van alle geïnventariseerde locaties geeft nog altijd 5 procent aan gebruik te maken van een ERP-maatwerkoplossing.

Penetratie ERP-software

In de periode 2010 tot nu is het gebruik van ERP-software gestegen van 63 procent tot de huidige 70 procent. Deze groei komt vooral door locaties uit het publieke segment. Bij overheidsinstellingen steeg het ERP-gebruik van 37 naar 62 procent, in de zorg van 34 naar 43 procent en bij onderwijsinstellingen van 32 naar 41 procent.

Omdat in de publieke sector vooral veel grote locaties voorkomen, laat segmentatie naar werknemersklassen zien dat met name aan de bovenkant van de markt het percentage vestigingen met ERP-software de laatste jaren is gestegen.

Public cloud niet gangbaar, private cloud/hosted ERP juist wel

Voor een aantal applicaties geldt dat deze in de afgelopen jaren in aanzienlijke aantallen naar de public cloud zijn gebracht, bijvoorbeeld HR-software en CRM-toepassingen. Voor ERP is dat geenszins het geval. Van de geïnventariseerde ERP-toepassingen draait anno 2014 circa 2 procent in de cloud. Dit percentage is ook nauwelijks aan verandering onderhevig. Het gebruik van ERP-oplossingen die door een externe dienstverlener worden gehost (dit omvat tevens private cloud toepassingen) is de afgelopen jaren aan een flinke opmars bezig. Op dit moment betreft een vijfde van de aangetroffen ERP-pakketten een door een externe dienstverlener gehoste toepassing. Deze toename gaat met name ten koste van ERP-pakketten die nog on-premise draaien. In 2010 was nog 57 procent van alle aangetroffen ERP-toepassingen lokaal geïnstalleerd, nu is dat nog 37 procent. Het percentage remote, waaronder ERP-pakketten worden verstaan die niet op de eigen locatie maar wel binnen de eigen organisatie draaien, is vrijwel gelijk gebleven in deze periode.

Partners