03-11-2014

NDW kiest voor centraal informatiesysteem van CGI

Deel dit bericht

Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) heeft op 30 oktober een contract getekend met CGI voor het leveren van het NDW Centraal Informatiesysteem (NCIS). Dit nieuwe systeem gaat verkeersgegevens verzamelen en doorgeven van alle binnen NDW samenwerkende wegbeheerders.

De overeenkomst betreft de bouw en het meerjarige beheer van het systeem. Frits Brouwer (directeur NDW) en Dirk de Groot (directeur Infrastructuur & Milieu en Lokale Overheid bij CGI) ondertekenden namens de twee partijen.

Meten van verkeersgegevens

NDW verwerkt iedere minuut de actuele verkeersgegevens van ruim 24.000 meetpunten en geeft deze door aan wegbeheerders en marktpartijen die deze gegevens inzetten voor respectievelijk verkeersmanagement en verkeersinformatie. Daarnaast worden ook statusgegevens verzameld en doorgegeven, zoals actuele en planningsgegevens van wegwerkzaamheden, filemeldingen, status van bruggen (open/dicht) en de getoonde route-informatie op de panelen langs de wegen. Deze gehele datastroom wordt vanaf medio 2015 via NCIS afgehandeld. Dit alles heeft tot doel om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de wegen te verbeteren.

Nieuwe diensten

NCIS gaat het huidige centrale NDW-systeem, dat sinds 2009 operationeel is, vervangen. Dit is noodzakelijk om de grotere omvang en de grotere diversiteit aan gegevens te kunnen verwerken. Het nieuwe systeem is een ESB-oplossing (enterprise service bus), die zal leiden tot een snellere verwerking en doorgifte van de gegevens. NDW kan er ook nieuwe diensten mee ontwikkelen voor de aangesloten overheden. Daarnaast kan NDW meer informatie doorgeven aan private dienstverleners die hiermee diensten kunnen ontwikkelen op de markt, aldus Frits Brouwer, directeur NDW.

Dirk de Groot, directeur Infrastructuur & Milieu en Lokale Overheid bij CGI: “De ontwikkelingen op het gebied van verkeersinformatie en verkeersmanagement gaan razendsnel. Nieuwe databronnen, het fuseren van informatie uit verschillende bronnen en big data oplossingen zorgen voor een steeds betere kwaliteit van verkeersinformatie. NDW krijgt met het NDW Centraal Informatiesysteem, dat wij samen met onze partner TriOpSys realiseren, een mooi instrument in handen om haar centrale rol in de voorziening van verkeersinformatie aan wegbeheerders en service providers verder te kunnen vormgeven.”

Partners