19-01-2013

Jeroen Bronkhorst, HP: ‘Informatie strategisch inzetten is cruciaal om te overleven’

Deel dit bericht


Wat houdt CIO’s aan het begin van 2013 bezig? Jeroen Bronkhorst is als account CTO Global Accounts bij HP verantwoordelijk voor het afstemmen van het portfolio van HP op de strategie van grote gebruikers. Die strategie is de context die zorgt voor samenhang in de inzet van IT alsook voor innovatie: hoe zorgt een IT-organisatie ervoor dat er voldoende vernieuwing geïnitieerd wordt om het bedrijf te helpen bestaansrecht te houden?

“We denken daar op executive-niveau over mee”, aldus Bronkhorst. De strategische agenda van CIO’s wordt volgens hem voor een belangrijk deel bepaald door de snelheid van ontwikkelingen in de wereld. “Executives maken zich veel zorgen over de vraag hoe ze zich zodanig kunnen organiseren dat ze sneller kunnen reageren op veranderende omstandigheden. De meesten hebben te maken met een historie die heeft geleid tot de bestaande inrichting van de IT-organisatie. Daar leveren ze hun diensten mee.”

Die bestaande IT staat echter onder druk door de vele nieuwe ontwikkelingen die op CIO’s afkomen. “Bijvoorbeeld op het gebied van mobility, mensen brengen in toenemende mate hun eigen devices mee, kiezen nieuwe apps en integreren hu sociale netwerken. Met dergelijke invloeden hebben steeds meer organisaties te maken.” Dat heeft ook een economisch effect. Doordat bedrijven sneller moeten reageren op veranderende omstandigheden betekent dit dat bedrijven een kortere levensduur hebben. “De gemiddelde levensverwachting van een bedrijf is nu vijftien jaar, terwijl dat vroeger zeventig tot tachtig jaar was. Organisaties en divisies van organisaties komen sneller op, en verdwijnen sneller. Dat geldt voor alle bedrijven, niet alleen voor IT.”

Innovatie

“Om mensen in staat te stellen snel te reageren en snel beslissingen te nemen is het noodzakelijk dat processen goed zijn georganiseerd en geautomatiseerd, èn dat de juiste informatie beschikbaar is. En dan wel op zo’n manier dat niet zomaar iedereen bij die informatie kan komen. Kortom: hoe kunnen we reageren op de veranderende omgeving?”

Daarvoor is innovatie cruciaal. “Als je niet innoveert heb je geen overlevingskans. Jij kunt zelf degene zijn die de verandering teweeg brengt. Dat is waar steeds meer organisaties naar kijken. Van IT-organisaties worden tegenwoordig andere zaken verwacht: denk mee met de business, zodat die iets nieuws kan introduceren waarmee de concurrentie het nakijken heeft.”

In praktijk blijken er echter nog veel CIO’s te zijn die vooral bezig zijn met het blussen van brandjes. “De kunst is om daar keuzes in te maken. Sommige brandjes kun je misschien gewoon beter laten branden. Het is soms beter om je pijlen op de toekomst te richten, en keuzes te maken voor zaken waarmee je overlevingskansen hebt. Ik zie dat de organisaties die overleven deze keuzes hebben gemaakt. Dat is lastig, en voelt soms tegennatuurlijk omdat je zaken moet loslaten.”

Volgens Gartner is ieder budget een IT-budget. Is de CIO nog wel in control? “Vaak ontstaat er druk op een CIO omdat er in andere delen van het bedrijf IT-investeringen gedaan worden. Je kunt eenvoudig public cloud-diensten bestellen met je credit card. Proberen die ontwikkeling tegen te houden is meestal niet de beste optie voor de IT, want het betekent dat de diensten die je zelf als IT-organisatie aanbiedt niet kunnen concurreren met wat je snel buiten de deur kunt krijgen. Het gaat er dus om een strategie te ontwikkelingen die de nieuwe technologieën en functies omarmt.”

Vragen

Naast mobility leidt ook het fenomeen big data in combinatie met informatie-optimalisatie tot veel vragen bij CIO’s. “Ook dat heeft te maken met het reageren op veranderende omstandigheden. Je wilt snel beslissingen kunnen nemen, maar die beslissingen wil je wel nemen op basis van alle informatie die je hebt. Veel organisaties hebben echter hun informatie in allerlei silo’s georganiseerd, die ze moeilijk kunnen ontsluiten. In het verleden zijn er weliswaar allerlei initiatieven geweest om die informatie bij elkaar te brengen, maar de technologieën die je vandaag de dag hebt zijn dermate slim dat je alleen maar connecties hoeft te maken naar de informatiebronnen, waarbij je via slimme manieren patronen herkent en informatie correleert.” Hierbij gaat het niet alleen over platte tekst en databases, maar ook over bijvoorbeeld audio, video en informatie in allerlei verschillende talen en formaten.

“Dat correleren hoeft niet meer handmatig te gebeuren, dat doet het systeem voor je. Zo heb ik een demonstratie gezien van een systeem dat suggesties geeft voor het opslaan van mail in bepaalde mappen met bepaalde kenmerken, door automatische analyse van de mail. Dat is een omslag in de manier van werken: je categoriseert niet meer vooraf, maar het systeem helpt je en komt met voorstellen.”

“Big Data biedt bedrijven dus de mogelijkheid vragen te beantwoorden die ze eerst niet konden beantwoorden door verbanden te leggen. Dit betekent dat ze meer omzet kunnen genereren omdat ze meer weten over hun klanten en hen beter begrijpen. Daar zit ook een compliance-kant in, want ook toezichthouders vragen steeds vaker om informatie om de toezichthoudende taak goed te kunnen utvoeren.”

Omzet vergroten moet dan wel veilig gebeuren. “Het moeten acceptabele risico’s zijn. Cyberattacks staan ondertussen in de top vijf van global risks, naast zaken als hongersnood en terrorisme. Dat is een teken aan de wand, mensen maken zich in toenemende mate zorgen over de exposure van informatie, dat willen ze kunnen managen. Risicobeheersing kun je als CIO niet verwaarlozen, en hoe meer IT er komt, hoe belangrijker het thema wordt. Het zit soms al in kleine menselijke zaken, zoals het verliezen van een memory stick met gevoelige informatie. Dat leidt weer tot oplossingen als het encrypten van data op sticks, daar moet je goed over nadenken.”

Risicobeheersing

Met informatie-optimalisatie kun je dus meer omzet genereren, maar je kunt het ook inzetten voor risicobeheersing. “Dat speelt vooral aan de compliancy-kant. Door informatie te combineren kun je beslissingen nemen over gebieden waar je meer of minder risico kunt lopen. Een CIO vroeg mij bijvoorbeeld hoe hij ervoor kon zorgen dat ongeautoriseerd afdrukken van documenten kon worden tegengehouden, of hoe bepaalde emails binnen het pand konden worden gehouden. Daar zijn oplossingen voor. Software kan de inhoud van een document scannen, en daar op basis van de vastgestelde policy actie op ondernemen. De toenemende mobility betekent niet alleen dat mensen thuis bij hun werkomgeving kunnen, het gaat verder, het gaat om daadwerkelijk delen van informatie en samenwerken, op een veilige manier. Daarmee maak je je organisatie sterker en competitiever. Dat is waar we met de CIO over praten.”

Samengevat vallen de vragen van organisaties in vier grote categorieën: mobility, informatie-optimalisatie, security en cloud. “Dat zijn de onderwerpen die bijdragen aan het sneller nemen van beslissingen, op een veilige en afgewogen manier. En dan bedoel ik niet in technische termen, maar rond de vraag hoe CIO´s daar de business mee kunnen helpen. Het interessante is daarbij dat het de business niet gaat om kostenbesparingsmaatregelen op zich. Ze willen niet alleen die kostenbesparing, maar tegelijkertijd meer functionaliteit. Je kunt niet alleen maar snijden, zonder additionele hulpmiddelen aan te bieden om te groeien, dan kom je in een negatieve spiraal. Kostenbesparing en groei moeten hand in hand gaan, dat is voor de CIO de kunst.”

Door Marco van der Hoeven

 

Partners