08-06-2015

Xerox Research blijkt nog niets aan glans verloren

Deel dit bericht

Het Xerox Research Center Europe (XRCE) ligt een half uurtje rijden buiten Grenoble. Gesitueerd op een landgoed langs de flanken van de Alpen, beslaat het een handvol gebouwen. De centraal gelegen oude villa herbergt de directiekamer van Monica Beltrametti. Aanleiding voor ons bezoek is een door Xerox voor de media georganiseerde Big Data-bijeenkomst. Reuze interessant, maar wij zijn er vandaag ook nog met een andere missie: de definitieve ontmaskering van Xerox als zijnde louter een fabrikant van printers en de daaruit voortvloeiende documentmanagement-services.

Natuurlijk is er een kleine groep van ingewijden die allang weet dat Xerox met de overname van ACS, vijf jaar geleden, zijn scoop enorm heeft verbreed, maar het wordt ons inziens hoog tijd die kennis eens wat breder uit te dragen.

 Terugblik

We worden met alle egards ontvangen door Beltrametti, in een omgeving die perfect past bij de onderzoeksroem die Xerox sinds de opening van zijn Xerox Palo Alto Research Center (PARC) in 1970 heeft vergaard. Want was het niet Xerox PARC dat aan de basis stond van de eerste echte pc (de Xerox Alto), het Ethernet-protocol (mede) ontwikkelde en innovaties als de GUI en de WYSIWYG-teksteditor op zijn naam heeft staan?

Beltrametti – Italiaans donker haar en bijpassende ogen – is naast haar directeurschap van het XRCE tevens vice president van de Xerox Innovation Group en Xerox Chief Services Research Officer. In die laatste rol coördineert ze op gebied van services wereldwijd de onderzoeksactiviteiten van de verschillende Xerox-researchcentra. Ooit was ze zelf wetenschapper. Haar roots liggen in de theoretische astrofysica. Via Canada, waar ze leidinggevende IT-functies bekleedde op gebied van netwerkservices en softwareontwikkeling, en het NASA Ames Research Center in Californië, kwam ze uiteindelijk bij het XRCE in Grenoble terecht.

Van sterren naar copiërs, en nu hoofd R&D bij het XRCE met focus op services, Beltrametti begrijpt de vraag: how come? “Om een lang verhaal kort te maken: ik was op een gegeven moment zo’n lastige Xerox-klant dat ze uiteindelijk vroegen of ik niet bij ze wilden komen werken”, zegt ze met een glimlach. Dat was in 1993 en sindsdien heeft Xerox de nodige stappen gemaakt. De belangrijkste stap was de overname van ACS (Affiliated Computer Services), begin 2010. “Xerox heeft sinds de overname van ACS een ingrijpende verandering doorgemaakt”, blikt Beltrametti terug. “ACS was een groot Amerikaans bedrijf actief op gebied van BPO, Business Proces Outsourcing. Het opereerde in domeinen die volledig nieuw waren voor Xerox, zoals vervoer, gezondheidszorg, financiële dienstverlening en retail. Ze waren gespecialiseerd in het managen van de businessprocessen van onze klanten. Met die overname kunnen bedrijven die zich helemaal willen toeleggen op hun core business, hun administratieve, financiële, HR- en klantrelatieproces, of wat voor ondersteunend businessproces dan ook, nu ook gewoon uitbesteden aan ons.”

“Je kunt je de transformatie misschien voorstellen die de ACS-acquisitie bij Xerox teweeg heeft gebracht”, zegt ze. “Met name op onderzoeksgebied moesten we ons terrein drastisch uitbreiden. Tot dan toe concentreerden we ons vooral op services rond printers en kopieerapparaten. Maar nu moesten we ons ter ondersteuning van het nieuwe Xerox plotseling ook met al die nieuwe domeinen als vervoer en de zorg gaan bezighouden. Voor ons als onderzoekers was dat overigens een buitengewoon interessante uitdaging.”

XRCE

Waarmee houdt een onderzoekscentrum als het XRCE zich nu vooral bezig? “We proberen de toekomst te voorspellen en dan vooral uit welke hoek de echte doorbraken te verwachten zijn die de markt ingrijpend zullen veranderen. Het voorspellen van disruptieve veranderingen dus. Op die gebieden proberen we nieuwe technologische oplossingen en diensten uit te vinden, die onze klanten kunnen helpen de aankomende golven van verandering het hoofd te bieden. Dus we bestuderen de trends, we bestuderen waar de technologie heengaat, proberen ons een beeld van de toekomst te vormen en zetten, in samenspraak met onze klanten, zo verstandig mogelijk in op die dingen die volgens ons de meeste kans van slagen hebben.”

Het XRCE in Grenoble was vooral gespecialiseerd in data- en tekstanalyse rond printers en aanverwante zaken, expertise die het nu ook op alle nieuwe genoemde gebieden inzet. Andere specialismen zijn ‘computer vision’, het herkennen van beelden en patronen, en werkomstandigheden in de breedste zin van het woord. Voor dat laatste gebied heeft het XRCE zelfs sociologen en antropologen in dienst genomen.

Innovatie

“Als we praten over innovatie, dan denken de meeste mensen in eerste instantie aan techniek, aan de technologische expertise & know-how die daarvoor nodig is. Maar als het gaat om echt disruptieve zaken, dan moet je ook kijken naar het menselijk gedrag en de sociale context waarin die innovatie plaatsvindt, plus de businessmodellen die erbij horen”, schetst Beltrametti. “Ons onderzoek beweegt zich dan ook op het snijvlak van die drie domeinen. Je kunt nieuwe technologie niet zomaar op mensen loslaten. Je moet begrijpen hoe er gewerkt wordt en wat de processen zijn. En ook de ontwikkeling van de juiste businessmodellen speelt een grote rol, met name in de snel veranderende wereld van vandaag.” Beltrametti geeft een mooi voorbeeld uit de geschiedenis van Xerox zelf. Het vond 75 jaar geleden niet alleen de xerografie uit, zegt ze, maar omdat niemand in die tijd zelf een kopieermachine wilde aanschaffen, vond Xerox ook het leasemodel uit en ‘betaling per tik’.

Trends

Computers en netwerken hebben onze hele maatschappij veranderd. Van mainframes gingen we naar pc’s en distributed computing, vervolgens werd alles wat computer heette aan elkaar verbonden (internet). En met de smartphone, die net zo krachtig is als het mainframe van veertig jaar geleden, zijn we nu in het tijdperk van ‘ubiquites computing’ aanbeland. Een tijdperk waarin medewerkers overal, vanaf elk willekeurig device kunnen werken op het uur dat hen lief is. Het is een tijdperk waarin er steeds meer interactie ontstaat tussen de fysieke en de digitale wereld, stelt Beltrametti vast.

De vraag is natuurlijk, wat komt er nu. Beltrametti schildert een toekomst waarin steeds meer objecten met internet worden verbonden (Internet of Things). “Je googelt nu nog alleen informatie, straks googel je de realiteit – een ding! Daarnaast worden machines steeds intelligenter. Ze zullen meer en meer worden uitgerust met sensoren en steeds beter in staat zijn te leren. Ze kunnen je helpen beslissingen te nemen, tegen je praten en zelfs een dialoog met je voeren. Dat is de wereld die lonkt.”

Big Data!

En dan belanden we uiteindelijk toch nog waarvoor we oorspronkelijk naar het XRCE in Grenoble zijn afgereisd: Big Data! Want de wegen van de wereld waar we heen gaan, met één been al binnen zijn getreden, zijn geplaveid met data. Data afkomstig van sensoren die overal inzitten, van computers, van processen en wat al dies meer. “Met dat beeld voor ogen zijn we onze competenties op gebied van data-analytics sterk gaan uitbreiden”, besluit Beltrametti het gesprek. “Xerox Services, de divisie opgericht na de ACS-overname, beschikt over enorme hoeveelheden data, en we buiten dat nog veel te weinig uit. Neem bijvoorbeeld het vervoer. In dat bereik beschikken we over enorme hoeveelheden valideringsdata van vervoersbewijzen. Daaruit is allerlei waardevolle informatie te halen over verplaatsingspatronen. Hetzelfde geldt voor de gezondheidszorg. Binnen al die domeinen liggen enorme bergen aan vrij beschikbare data te wachten op nadere exploratie en exploitatie. En in die richting begeeft zich dan ook een groot deel van onze nieuwe onderzoeksinspanning: Big Data Analytics!” Met vooruitziende blik heeft Xerox er drie jaar geleden al een aparte business-unit voor opgericht.

Door: Dick Schievels

Partners