24-02-2017

PK koppelt CURAZorg cliëntendossier aan medisch dossier met Ensemble

Deel dit bericht

Bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) is de Enterprise Service Bus (ESB) Ensemble van InterSystems operationeel. PK Automatisering uit Assen realiseerde een eerste koppeling tussen het CURAZorg cliëntendossier en het YSIS medische dossier, waarin de behandelaars van de instelling hun bevindingen registreren.

PK werkt inmiddels al aan een tweede koppeling naar de specifieke, voor de care sector ontwikkelde Business Intelligence omgeving, waarin de prestaties van de diverse afdelingen van de organisatie en de tevredenheid van de cliënten worden gemeten en via een SharePoint dashboardpresentatie weergegeven.

Transparantie
Deze structuur sluit goed aan op de transparantie die de Veluwse zorginstelling nastreeft bij het nemen van maatregelen rond de uitbraak van de MRSA-bacterie. Een zoektocht naar een specifieke software oplossing waarmee het gehele proces rondom de registratie en controles met lab testen wordt bijgehouden, leverde geen resultaat op. Vandaar dat is besloten om zelf een dergelijk systeem te laten maken. Een eerste tijdelijke oplossing van de GGD met een Excel-applicatie wordt door PK omgezet naar een veilige Ensemble-toepassing, zodat de service bus alle informatie in samenhang vergaart en ook weer via het SharePoint venster op dashboards presenteert.
Met het systeem gaat ZNWV het gehele proces rondom de registratie en controles nauwgezet bijhouden en integreren met de lab-uitslagen van de testen, uitgevoerd bij cliënten en instellingmedewerkers.

Cloud
ZNWV nam een jaar geleden afscheid van zijn datacentrum. De operationele informatiesystemen worden voortaan zoveel mogelijk uit de cloud of als ’managed’ service afgenomen. De ICT-afdeling focust zich op de regiefunctie bij de informatievoorziening die de dagelijkse registratie en operationele besluitvorming ondersteunt.

Partners