03-09-2018 Door: Heike van Muylem

Uniform dataplatform voorkomt bloedarmoede bij databases

Deel dit bericht

Ondanks de beschikbaarheid van veel informatietechnologie hebben bedrijven tegenwoordig serieuze problemen bij het beheren van hun data en het daaruit ontlenen van strategische waarde voor de onderneming. De structuur van de gegevens en de achterliggende bedrijfslogica is gefragmenteerd ondergebracht in verschillende oplossingen, architecturen en technologieplatforms.

Verschillende projectteams (één voor elke oplossing) dringen hun visie aan het bedrijf op. Daarmee beperken ze de mogelijkheden van elke afzonderlijke oplossingen. De centrale database functioneert als een eenvoudige opslagplaats van verwerkte gegevens met beperkte integratiemogelijkheden. De samenhang tussen de verschillende data-elementen binnen elke toepassing, elk proces, de analyseresultaten en het berichtenverkeer ontbreekt.

IT-afdeling lijdt onder gebrekkige data-architectuur
Wanneer de waarde van data voor de bedrijfsstrategie niet geconsolideerd op ondernemingsniveau is vast te stellen, gaat de centrale database lijden aan bloedarmoede. Ze blijft verstoken van de logica en de structuur waarmee zich grote hoeveelheden data laat transformeren naar bedrijfskennis. De IT-afdeling lijdt daaronder. Immers die moet zorgen voor structuur in de voorhanden informatietechnologie met complexe architecturen, samengesteld uit verschillende producten van verschillende leveranciers.

Voorbeeld: indien een bedrijf zijn logistieke proces wil verbeteren, moet het zijn ERP- en Supply Chain Management (SCM) applicaties wijzigen; de orkestraties in de Enterprise Service Bus (ESB) aanpassen; berichten en documenten in de Message Queue (MQ) manipuleren; nieuwe ETL-procedures (transformatie) en analytische views ontwikkelen. Pas dan levert de IT-afdeling de oplossing waar logistieke gebruikers om vragen. Al deze wijzigingen hebben een sterke impact op andere systemen, waaronder die voor het aankoopproces. De kans is groot dat de datastructuur en bedrijfslogica van het logistieke domein blijft bestaan ​​in de overige systemen en technologieplatforms, ontwikkeld door andere teams. Door het ontbreken van een bedrijfsbrede datastructuur blijven de verschillende toepassingen gefragmenteerd doordraaien.

Uniform dataplatform voorkomt fragmentatie
Die fragmentatie is te voorkomen door een interdisciplinair team de logica en architectuur van het logistieke domein onder de loep te laten nemen. Via een uniform dataplatform brengen zij de nodige wijzigingen aan. Daarna zullen alle relevante applicaties (analytische en transactionele toepassingen), die gebruik maken van de data uit het logistieke domein, zich aanpassen aan de nieuwe situatie.

Een uniform dataplatform elimineert complexiteit en redundantie en voorkomt onnodige kosten. Bovendien stimuleert het hergebruik, productiviteit en flexibiliteit bij de operationele levering van applicaties. Tevens verhoogt zo’n platform de prestaties en schaalbaarheid van systemen en draagt het bij aan vermindering van het beslag op de netwerkcapaciteit en het beslag op de voorhanden geheugen- en opslagcapaciteit.
De architectuur met een uniform dataplatform bevordert ook het gebruik van kleine, flexibele, multidisciplinaire ontwikkelteams, die de gehele technologie stack overzien. Vanuit een enkelvoudig datamodel kunnen zij het gedrag van alle transactionele en analytische applicaties beïnvloeden.

Tegengaan van vervuiling vanuit data-lakes
Het uniforme dataplatform is daarnaast van belang voor de inpassing van de zogeheten data-lakes met ongestructureerde data binnen de bedrijfsbrede informatievoorziening. De data-lakes regelen de inname en verwerking van grote hoeveelheden ’on the fly’ vergaarde gegevens. De strategische waarde van die ongestructureerde data wordt real-time beoordeeld. Wanneer we die vluchtige data ooit gaan overbrengen naar de gestructureerde omgeving, mogen ze de formele databases niet vervuilen.  Ook dat zou leiden tot bloedarmoede bij de informatievoorziening. Het is dus noodzakelijk om de gebrekkige architectuur van de ongestructureerde dataverzameling te verrijken met algoritmen die de data van de data-lakes filteren.

IT-afdelingen hebben behoefte aan uniform dataplatform waarmee IT-afdelingen voorkomen dat bestaande, gefragmenteerde softwaretoepassingen de noodzakelijke aanpassingen aan processen binnen een bepaald bedrijfsdomein in de weg staan. En dat domweg vanwege het feit dat de business logica en het datagedrag niet zijn te scheiden. Vanuit één bedrijfsbreed gedragen visie op data en de waarde daarvan voor de verschillende bedrijfsprocessen dienen de diverse dataverzamelingen zich te voegen naar de wensen van de gebruikers en het maakt niet uit of ze die voor transactieverwerking dan wel analytische doeleinden inzetten.

Meer informatie over uniform dataplatform.

Heike van Muylem

Heike van Muylem is Marketing Manager Benelux bij InterSystems.

Alle blogs van deze auteur

Partners