27-03-2019

Datavirtualisatie gebruikersgroep benoemt voordelen

Deel dit bericht

Op 12 maart vond de tweede bijeenkomst van de Nederlandse datavirtualisatie gebruikersgroep plaats in Zeist. De doelstelling van deze bijeenkomst was het delen van praktijkervaringen en tips op het gebied van datavirtualisatie.

Een groot aantal van Nederlandse organisaties die in datavirtualisatie hebben geïnvesteerd was aanwezig. Ze bespraken met elkaar hoe ze de technologie inzetten en welke voordelen zij ervaren. De meeste toepassingen hadden betrekking op het snel en betrouwbaar combineren van data uit allerlei bronnen en die zo snel mogelijk ter beschikking stellen aan de gebruikers. Veel organisaties noemden ook flexibiliteit en snelheid van ontwikkelen als grote voordelen van datavirtualisatie.

Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende lessons learned overduidelijk naar voren: alle organisaties werken met lagen van virtuele tabellen om de abstractiemogelijkheden maximaal te benutten; veel organisaties kopiëren eerst alle data naar een data hub-achtige omgeving waar het datavirtualisatieproduct de data ophaalt; het is belangrijk dat in het ontwerp zoveel mogelijk query processing door de onderliggende databaseserver wordt uitgevoerd, oftewel er moet gestreefd worden naar query push down; en bij enkele organisaties ligt het ambitieniveau erg hoog en wordt datavirtualisatie als cruciaal gezien voor hun moderne data-architectuur.

De gebruikersgroep wordt georganiseerd door onafhankelijk analist Rick F. van der Lans samen met Kadenza.

Partners