12-07-2017

NEN organiseert kick-off Blockchain en Distributed Ledger Technologies

Deel dit bericht

De ontwikkelingen op het gebied van Blockchain en Distributed Ledger Technologies (DLT) gaan snel. Dit zorgt voor verschillende ideeën en toepassingen op dit gebied. Om daar meer lijn in te brengen, is ISO recentelijk gestart met de wereldwijde standaardisatie van diverse aspecten van Blockchain en DLT. Op 7 september organiseert NEN een kick-off 'Blockchain en Distributed Ledger Technologies'. Het in Delft gevestigde NEN ondersteunt in Nederland normalisatieprocessen.

Standaardisatie wordt als middel ingezet om interoperabiliteit en gegevensuitwisseling tussen gebruikers, applicaties en systemen te bewerkstelligen. In eerste instantie wordt gewerkt aan een gezamenlijke taal. Hierbij valt te denken aan het harmoniseren van verschillende terminologieën die in omloop zijn. Verder werken studiegroepen aan hun aanbevelingen voor standaardisatie ten aanzien van architectuur, veiligheid, privacy, identiteit en smart contracts. De resultaten daarvan worden in november in Tokyo (Japan) gepresenteerd.
Grote landen als de VS, het VK, Duitsland, China en Rusland dragen al actief bij. Ook de Europese Commissie volgt het onderwerp op nauwe voet.

Invloed uitoefenen
Om vanuit Nederland invloed uit te kunnen oefenen op de ISO-normen, richt NEN de normcommissie Blockchain en DLT op. NEN nodigt belanghebbenden uit om deel te nemen in de normcommissie. Door deelname in de normcommissie kunnen partijen invloed uitoefenen op de internationale normen voor Blockchain en DLT, krijgen ze in een vroegtijdig stadium informatie over toekomstige normen en maken zij deel uit van het internationale standaardisatienetwerk rondom Blockchain en DLT.

Kick-off bijeenkomst
Op donderdag 7 september vanaf 13:30 uur vindt de kick-off plaats bij NEN in Delft. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt onder andere besproken:
- het belang van standaardisatie door stakeholders geduid;
- het werkprogramma van ISO gepresenteerd;
- de manier waarop we met elkaar samen gaan werken en waarop we input in ISO leveren.
Een gedetailleerd programma volgt nog.

Wilt u de kick-off bijwonen? Meldt u dan kosteloos aan.

Tags:

Blockchain

Company:

NEN

Partners