08-09-2021

TNO lanceert Linksight voor privacy-vriendelijke data-analyse

Deel dit bericht

Linksight is een door TNO opgerichte spin-off en maakt het mogelijk om data-analyses te doen op privacygevoelige datasets, zonder dat de onderliggende gegevens gedeeld of ingezien worden. De data blijft altijd alleen bij de bron.

Linksight maakt daarvoor gebruik van multi-party computation (MPC) voor rekenen aan versleutelde data, en blockchaintechnologie voor decentrale governance. Hierbij bouwt Linksight voort op TNO encryptietechnologie die in samenwerking met spelers uit de markt is ontwikkeld, en nu rijp genoeg is om in de praktijk ingezet te worden. Door op deze manier te werken kunnen diverse datadeelproblemen opgelost worden, zoals:
• Medisch onderzoek zonder patiëntgegevens te delen, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen, verzekeraars of farmaceuten;
• Fraude-onderzoek waarbij niets meer wordt geleerd dan noodzakelijk, ook niet tussen verschillende afdelingen binnen een bedrijf;
• Benchmarking tussen bedrijven zonder concurrentie-gevoelige gegevens prijs te geven.
Juridisch gezien geeft gebruik van het Linksight platform een zeer sterke invulling van de AVG.

Data-driven werken vergt nieuwe manier van data-delen
Veel bedrijven en overheden willen data-driven worden. Dat wil zeggen dat zij besluiten willen kunnen nemen gebaseerd op feiten die blijken uit data. Daarvoor hebben ze vaak gevoelige gegevens van andere partijen uit de keten nodig. Dat kunnen persoonsgegevens zijn of concurrentiegevoelige data. Tegelijkertijd is er steeds meer awareness en handhaving van privacyregels (AVG/GDPR) en vormen datalekken een steeds groter risico. In de praktijk botst dit vaak, waardoor veel organisaties niet de inzichten kunnen krijgen die zij zoeken om echt datagedreven te kunnen opereren. Daarom is de tijd rijp voor een nieuwe manier van datadelen, namelijk om alleen het inzicht te verkrijgen, en niet de onderliggende data.

Innovatieve encryptietechnologie
Daarvoor biedt Linksight een softwareplatform voor privacy-vriendelijke, decentrale data-analyse, gebaseerd op secure multi-party computation (MPC) en blockchaintechnologie. MPC is een innovatieve  cryptografische techniek waarmee partijen statistische verbanden kunnen ontdekken en monitoren alsóf ze toegang hebben tot elkaars data, zonder daadwerkelijk gevoelige data te delen of herleiden. Blockchaintechnologie wordt gebruikt om vast te leggen wie welke berekening met welke data mag uitvoeren.

Door deze unieke combinatie van MPC en blockchaintechnologie ontstaat een decentraal en schaalbaar platform, waarbij partijen makkelijk kunnen aansluiten en afspraken over berekeningen over elkaars data eenvoudig kunnen vastleggen en geautomatiseerd uitvoeren.

Linksight biedt juridisch gevalideerd platform
Het Linksight platform is ontwikkeld in co-creatie met spelers uit de markt, en juridisch gevalideerd door externe juridische experts. Er is sprake van zeer goede invulling van principes uit de AVG/GDPR, zoals privacy-by-design, doelbinding, proportionaliteit en dataminimalisatie. Hierdoor biedt dit platform een technisch en juridisch onderbouwd nieuw paradigma op datadelen in de zorg, en in andere sectoren.

Partners