04-03-2022

Tweede ronde calls for proposals programma Digitaal Europa 2021-2022 geopend

Deel dit bericht

De tweede ronde calls for proposals in het kader van het werkprogramma Digitaal Europa 2021 en 2022 is van start gegaan en staat open en de deadline voor het indienen van een aanvraag is 17 mei 2022.

Op 14 maart is er een online informatiebijeenkomst over de aanvraagprocedure. Houd de website van HaDEA in de gaten voor de laatste informatie. Een budget van 87 miljoen euro is beschikbaar voor de subsidie van projecten in zes thema’s.

De vier thema’s vallen onder de call DIGITAL-2022-DEPLOY-02 hebben een budget van 58 miljoen euro en omvatten de volgende onderwerpen:‎
• Europese Blockchain Sevice Infrastructuur – Uitrol van services;‎
• ‎Blockchain standaardisatie;‎
• ‎Europees kader digitale identiteit (ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europees kader voor digitale identiteit en de tenuitvoerlegging van het eenmalig systeem in het kader van de verordening betreffende één digitale toegangspoort);‎
• Security (wetshandhaving) – Op AI gebaseerde pilots.‎

Het onderwerp onder de call DIGITAL-2022-TRAINING-02 heeft een beschikbaar budget van 25 miljoen euro en bestaat uit:‎ Advanced Digital Skills Korte termijn trainingen.‎
Onder de call DIGITAL-2022-CULTURAL-02 heeft een beschikbaar budget van 4 miljoen euro:‎ ‎Gegevens voor Cultureel Erfgoed.‎

Het ‎‎programma Digitaal Europa (DEP)‎ zal voortbouwen op en steun blijven verlenen aan de werkzaamheden van de SIC's die reeds zijn uitgevoerd in het kader van het telecomprogramma connecting Europe Facility tussen 2015 en 2021. HETP heeft tot doel de strategische digitale capaciteiten van de EU op te bouwen en de brede uitrol van digitale technologieën te vergemakkelijken. Met een totale begroting van 7,5 miljard euro , waarvan 0,8 miljard wordt beheerd door HaDEA, zal het programma investeringen in de volgende sectoren ondersteunen:‎
• High Performance Computing‎
• Cloud, data en Artificial Intelligence‎
• Cybersecurity
• ‎Verbeteren digitale vaardigheden‎
• Versnellen van het beste gebruik van technologieën‎

HaDEA beheert acties onder Cloud, data en Artificial Intelligence, Advanced Digital Skills en Accelerating best use of technologies.
Kijk hier voor meer informatie over calls for proposals‎.

Partners