21-10-2016

Onderzoek SAS: Early adopters IoT worstelen met dataverwerking

Deel dit bericht

Ondanks de belangstelling voor het Internet of Things kunnen nog maar weinig bedrijven concrete successen laten zien. SAS deed onderzoek naar de verwachtingen en uitdagingen van early adopters van IoT-toepassingen.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat realtime data-analyse als grootste uitdaging wordt gezien. Verder zijn veel organisaties ook nog niet klaar voor de aanpassingen in de werkwijze die het implementeren van IoT vereist. Het onderzoek van SAS geeft voorbeelden van organisaties die zeggen 'goed op weg te zijn' met de integratie van IoT in hun bedrijfsvoering. Wat willen bedrijven eigenlijk bereiken met IoT? Ongeveer 20 procent van de respondenten noemt initiatieven op het gebied van de 'connected customer' als  hoogste prioriteit, gevolgd door auto-diagnoses (17 procent) en het traceren van assets (16 procent). Allemaal zaken waarvoor het een vereiste is om binnen korte tijd veel data-analyses uit te kunnen voeren.

Belangrijkste uitdagingen
Interessant is verder dat veel bedrijven zowel klantvoordelen als operationele voordelen van specifieke IoT-initiatieven verwachten. Dit blijkt uit het feit dat 'operationele efficiency' (43 procent) en 'betere gebruikerservaring' (36 procent) bovenaan de lijst met verwachte resultaten staan.
Het onderzoek laat ook zien dat de implementatie van IoT zowel vanuit technologisch als management oogpunt de nodige hoofdbrekens oplevert. Dit wordt geïllustreerd door de drie belangrijkste uitdagingen die door de deelnemers werden genoemd: realtime data-analyse (22 procent), beveiliging (22 procent) en het realiseren van een cultuuromslag (20 procent).

Nieuwe vaardigheden
De technologische uitdagingen en de cultuuromslag om daadwerkelijk voordeel te halen uit IoT vergen ook nieuwe vaardigheden. Verrassend is dat de respondenten vaardigheden van interne data scientists niet in hun top vijf hebben staan van de zaken die nuttig zijn bij de implementatie van IoT-toepassingen. De meesten noemden samenwerking met externe consultants (15 procent), terwijl procesautomatisering (13 procent) op de tweede plaats kwam.

Langetermijnstrategie
Volgens Mathias Coopmans, Business Development manager bij SAS, moet het werk op een andere manier worden georganiseerd en moeten processen worden herzien om de volledige waarde uit IoT-implementaties te halen. De uitdagingen die de early adopters noemen zijn voor hem dan ook geen verrassing. “De bedrijfsvoering moet worden ondersteund op basis van realtime gegevensanalyse. Door de enorme hoeveelheid data en de inspanningen die nodig zijn om die data op een doeltreffende en bovenal veilige manier te verwerken, is dit inderdaad geen eenvoudige taak. Veel managers realiseren zich dat het ontwikkelen van interne vaardigheden tijd vergt en dat de ontwikkeling van IoT niet op zich laat wachten totdat bedrijven er intern klaar voor zijn. Het is echter wel belangrijk om aandacht te schenken aan de langetermijnstrategie voor het al dan niet inhuren van externe medewerkers en de ontwikkeling van intern personeel vast te stellen", benadrukt Coopmans.

Negen branchecategorieën
SAS voerde het onderzoek, ‘Internet of Things: Visualise the Impact’ uit onder respondenten afkomstig van 75 bedrijven uit negen branchecategorieën, variërend van manufacturing tot publieke sector. Dit geeft ook aan dat IoT breed inzetbaar is. Download hier het hele rapport voor meer informatie.

Company:

SAS

Partners