15-11-2013

‘IT moet de vraag van de business beantwoorden’

Deel dit bericht


Meer dan ooit is het belangrijk de brug te slaan tussen business en IT. De discussie woedt al langer, maar ontwikkelingen in de markt als mobile, social en big data maken het nu echt urgent. In combinatie met al langer bestaande vragen uit de Board stelt dit nieuwe, hoge eisen aan IT leveranciers. BPSolutions speelt hierop in door de markt te benaderen met een nieuw framework waarin het belang van de business voorop staat.

“IT moet een bijdrage leveren aan de belangrijkste onderwerpen die in de Boardroom van organisaties aan de orde komen: het continu verbeteren van de dienstverlening, het reduceren van kosten en het beheersen van risico’s”, zegt Mark de Groot, CEO van BPSolutions. Met deze woorden vat hij de visie samen die de basis vormt van het nieuwe framework dat zijn organisatie heeft ontwikkeld. “We willen de discussie over IT investeringen richten op oplossingen, en minder op technische details.”

“We zien duidelijk een aantal IT trends die hieraan ten grondslag liggen. De wereld is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd, onder meer door mobiliteit, social media en Big Data. Vooral de nieuwe vormen van ongestructureerde data groeien exponentieel, en maken het leeuwendeel uit van data in een organisatie. En volgens mij staan we nog maar aan het begin van die groei.

Bijdrage leveren

“Als BPSolutions willen we al jaren een bijdrage leveren aan die vragen. We doen dat altijd oplossingsgericht, en zijn minder gericht op de technische details en de producten. In dat kader hebben we een nieuw framework ontwikkeld.” Waar in dit nieuwe framework van BPSolutions de nadruk op wordt gelegd,  is waardecreatie dankzij IT. “De dynamic infrastructure vormt uiteraard nog steeds de basis voor de informatievoorziening, maar de focus komt te liggen op IT/Business alignment.”

“Het framework is mede bedoeld als bijdrage om het topmanagement van organisaties ervan te doordringen dat IT niet langer gedelegeerd kan worden aan de IT afdeling, maar dat de waardecreatie die met IT gerealiseerd kan worden ook door het topmanagement begrepen moet worden.”

De Groot herkent de door Gartner gesignaleerde trend dat ieder budget IT budget wordt. “Veel vaker is bij de beslissingen een business owner betrokken. Soms worden investeringen met een IT component zelfs volledig buiten de IT gehouden. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij bepaalde marketingtoepassingen, waarbij het te lang zou duren om ze door het hele IT proces te halen. Dus kijkt men naar oplossingen ‘uit de muur’, dus cloud. De investeringsbevoegdheid verschuift naar de CMO, de Chief Marketing Officer. In de Healthcare zien we deze ontwikkeling ook, waarbij investeringen verschuiven naar de medisch specialisten. Zij kopen bijvoorbeeld zelf beslissingsondersteunende informatiesystemen. Daarmee wordt het aandeel van de business steeds groter.

Juiste perspectief

Voor ons is deze ontwikkeling één van de redenen om het bestaande framework aan te passen. Het BPSolutions IT & Business optimalisatiemodel helpt organisaties bij het bepalen van de stappen die gezet moeten worden om deze vervolgens in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Wanneer de juiste businessvragen zijn beantwoord komt de IT infrastructuur aan bod. De dynamische infrastructuur moet het gewoon doen, ons motto is dan ook ´Always up´. Maar op de informatielaag ga je als organisatie het verschil maken door concurrentievoordeel te behalen.”

Dat heeft ook gevolgen gehad voor BPSolutions zelf. `Het is een vrij heftige transformatie. Het betekent namelijk niet alleen iets voor je portfolio, maar ook voor de interne processen. En nog belangrijker, voor de organisatie en de mensen. Waar vroeger verkoop van producten voorop stond benaderen we verkoop nu conceptueel. Dit betekent dat je hoger de hiërarchie in gaat, je spreekt met businessmanagers. Dat vereist een andere manier van verkopen, productspecificaties worden minder belangrijk. Centraal staat nu de vraag hoe je problemen van de klant oplost. De businessmanagers zitten met problemen waar ze vanaf willen, het aantal processoren in de oplossing maakt ze niet zoveel uit.”

Brug slaan

“We streven daarbij naar een rol die unieke toegevoegde waarde oplevert voor de klanten. Daarbij hebben we ervoor gekozen binnen het information management domein en binnen security significante investeringen te doen, omdat we verwachten dat dit de richting is waar de business heen gaat. SAP Hana is bijvoorbeeld één van die specialismen waar we veel in geïnvesteerd hebben.”

Deze visie heeft BPSolutions al diverse malen in praktijk gebracht. Een bedrijf in de financiële sector heeft bijvoorbeeld het eerste wereldwijde IBM SAP Hana disaster recovery cluster neergezet, dat voortkomt uit een groeiende informatiebehoefte, de instelling heeft steeds meer informatie nodig om inzicht te krijgen. Een ander voorbeeld is een chemisch bedrijf dat zijn ERP-systeem heeft geoutsourced, om daarmee zijn bedrijfskritische gegevens beter te kunnen beschermen.

“Wanneer je op het niveau van de business komt wordt proceskennis belangrijk. Zo hebben we in de gezondheidszorg, de wholesale en de retail veel ervaring. Want vanuit de business krijg je andere vragen dan vanuit de IT. Wij vertalen die vragen weer door naar het informatie- en infrastructuurdomein. Wij richten ons op dat grensvlak, en zijn in staat de brug te slaan tussen business en IT.”

    

Tags:

ICT-branche

Partners