26-09-2018

VodafoneZiggo: helft ondernemers die gebruikmaken van IoT ziet omzet stijgen

Deel dit bericht

Van de Nederlandse bedrijven die gebruikmaken van Internet of Things (IoT) zag maar liefst 51 procent hun omzet hierdoor groeien. Toch maken Nederlandse bedrijven nog maar mondjesmaat gebruik van IoT-oplossingen: slechts 6,7 procent heeft al IoT-projecten lopen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vodafone onder ruim duizend Nederlandse bedrijven.

Wereldwijd maken zo'n 29 procent van de bedrijven gebruik van IoT, een netwerk van apparaten en applicaties dat, via internet, data uitwisselt. In Nederland ligt dat percentage dus aanzienlijk lager. Zeven op de tien Nederlandse bedrijven geven zelfs aan dat ze nog niet of nauwelijks hebben nagedacht over hoe ze IoT voor hun bedrijf kunnen gebruiken. Privacy en databescherming vormen de grootste obstakels om IoT te implementeren; voor 39 procent van de bedrijven vormen die het grootste struikelblok.

Omzetstijging, kostenbesparing en een verbeterde klantervaring
Bedrijven die al gebruikmaken van IoT benoemen verschillende voordelen. Naast dat de helft van de IoT-gebruikers hun omzet zag stijgen, gaf 65 procent aan dat hun IoT-inspanningen hebben bijgedragen aan kostenvermindering, terwijl IoT bij één op de drie bedrijven heeft geleid tot een betere klantervaring. John van Vianen, directeur Zakelijk bij VodafoneZiggo: "Dankzij IoT kunnen bedrijven in uiteenlopende sectoren steeds efficiënter te werk gaan. Denk bijvoorbeeld aan straatlantaarns die activeren op beweging, waarschuwingssystemen voor aardbevingen en wearables voor patiënten die zorg op afstand mogelijk maken. De bedrijven die IoT al hebben geïmplementeerd, plukken daar nu de vruchten van. Toch blijkt uit ons onderzoek dat veel Nederlandse ondernemers nog aarzelen om de stap te zetten. Wij trekken ze graag over de streep."

Privacy en databescherming vormen hoogste drempel
Hoewel IoT voor veel Nederlandse bedrijven een belangrijke drijfveer is voor innovatie en economische groei, gaan de technologische ontwikkelingen hand in hand met zorgen over privacy en databescherming. Voor de Nederlandse bedrijven die (nog) geen gebruik maken van IoT, zijn deze twijfels de meest genoemde reden om ervan af te zien. Andere struikelblokken zijn een gebrek aan kennis en aan financiële middelen. 29 procent van de respondenten zegt zelfs dat de kennis over IoT binnen hun organisatie beperkt tot zeer beperkt is.

Van Vianen: "Vodafone faciliteert graag de versnelling op het gebied van IoT en daarom brengen wij onze klanten en innovatieve startups bij elkaar. Met meer dan 200 partners hebben we hiervoor het juiste ecosysteem dat wij graag openstellen om bedrijven in staat te stellen de genoemde voordelen te behalen.”

Over het onderzoek
Jaarlijks voert Vodafone een trendonderzoek uit over het Internet of Things om te achterhalen hoe het Nederlandse bedrijfsleven inspeelt op de laatste ontwikkelingen rondom IoT. Het onderzoek is uitgevoerd door Multiscope, onder 1.095 Nederlandse ondernemers. De resultaten worden samengevat in een trendrapport waarin ondernemers kunnen lezen hoe zij ervoor staan ten opzichte van andere bedrijven en organisaties.

Download het rapport hier.

Partners