07-07-2017

De Bodemkaart van Nederland beschikbaar als open data

Deel dit bericht

De Bodemkaart van Nederland is vrij beschikbaar als open data bij Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), een centrale voorziening voor het ontsluiten van geodatasets. De Bodemkaart komt uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland.

Wageningen Environmental Research (Alterra) stelt als partner van de BRO alle bodemgegevens van Nederland als open data beschikbaar voor gebruik. Tot nu toe waren deze bodemgegevens niet vrij toegankelijk voor het publiek. Dankzij financiering van de ministeries van EZ en IenM komt hier nu verandering in. Zowel bedrijven als overheden kunnen zo efficiënter opereren en hun dienstverlening verbeteren.

De Basisregistratie Ondergrond maakt het mogelijk om via PDOK de gegevens gratis op te vragen en te gebruiken om goed onderbouwde keuzes te maken over het gebruik van bodem en ondergrond. Keuzes die faalkosten binnen dossiers als voedselproductie, natuur en biodiversiteit, ruimtelijke inrichting en grootschalige infrastructuur kunnen vermijden. Verder zijn de gegevens van belang voor de Omgevingswet en de ordening van de ondergrond (STRONG). De BRO voldoet aan de Europese richtlijn INSPIRE voor een geïntegreerd milieubeleid.

PDOK
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een centrale voorziening voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal belang. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De meeste PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar.
Begin juni zijn bij PDOK ook zes datasets in productie genomen met veel waterdata van alle Nederlandse Waterschappen. Daarmee wordt het aanbod van geodata voor Nederland aanzienlijk verrijkt.

Bekijk de Bodemkaart in de PDOK Viewer.

Company:

PDOK

Partners