30-03-2017 Door: Sandor Nieuwenhuijs

Vier knopen in je zakdoek voor écht hybride cloud analytics

Deel dit bericht

De term 'hybride cloud' is het buzzwoord van het afgelopen jaar. Helaas wordt de term nog te vaak op de verkeerde manier gebruikt, zeker als het gaat om gegevens-analyse. En dit zorgt voor gemiste kansen. Tijd dus om een paar knopen in je zakdoek te leggen.1. Ga voor écht hybride

We hebben het over een hybride cloud als het dienstenpakket van een organisatie gevarieerd on-premise of in de (public of private) cloud wordt aangeboden. In het geval van een écht hybride omgeving, vindt er ook orkestratie plaats tussen deze verschillende platformen. De misvatting bij hybride cloud analytics zit ‘m vooral in de orkestratie. Veel organisaties claimen gebruik te maken van een hybride cloud-omgeving, terwijl het eigenlijk gaat om een on-premise applicatie die via de cloud beschikbaar wordt gemaakt. Hoewel deze mogelijkheid heel handig kan zijn, is dit geen échte hybride cloud. 2. Zorg voor transparantie

Een belangrijke factor voor hybride cloud analytics is de transparantie voor eindgebruikers. Zij moeten weten waar bepaalde gegevens zich bevinden en waar de analyse plaatsvindt. Iedere gebruiker moet in staat zijn om toegang te krijgen tot hun eigen omgeving, vanaf elk apparaat, vanaf iedere locatie en op ieder moment. Daarbinnen moeten zij kunnen kiezen welke data of applicaties zij willen gebruiken, ongeacht op welke plek die applicatie gehost wordt. Binnen een universele beheeromgeving kunnen bovendien toegangsrechten worden gedefinieerd. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker op basis van authenticatie en autorisatie toegang krijgt tot de voor hem beschikbare data en applicaties. Voor de gebruiker moet het echter aanvoelen alsof alle gegevens in één omgeving voor hem beschikbaar zijn.

3. Wees compliant

De toenemende wet- en regelgeving zorgt ervoor dat veel databronnen restricties hebben over waar, hoe en door wie ze gebruikt mogen worden. Dit maakt dat veel bedrijven hun data vooral veilig achter de poorten van hun eigen firewall willen houden. Desalniettemin willen veel gebruikers juist bepaalde data gebruiken binnen een andere omgeving. Wil je met hybride cloud analytics aan de slag? Dan moet je dus nadenken over een oplossing waarbinnen je de juiste governance-mechanismen kunt inregelen. Stel dat een bepaalde databron te gevoelig is om buiten de firewall te ontsluiten. In dat geval moet iedere analytische applicatie die deze bron bevraagt dus ook binnen de firewall blijven. Met een hybride cloud-oplossing kan je simpelweg regels definiëren voor wat er precies wel en niet met de data mag gebeuren.

4. Migreren en integreren

Het doel van hybride cloud analytics is om gebruikers zelf de keuzemogelijkheid te geven waar, wanneer, hoe en met welke datasets zij bepaalde analyses willen doen. Wil je dit faciliteren, dan moet je gebruikers de mogelijkheid geven om databronnen uit verschillende omgevingen te combineren en migreren. Dit kan in een hybride cloud-platform met behulp van ‘bi-directional sync’. Dit zorgt ervoor dat twee datasets uit verschillende omgevingen, zich gedragen als één.
Bovenstaande vier knopen zijn onontbeerlijk in een hybride cloud analytics-strategie. Door zaken als security, compliance, integratie en policies eenvoudig via één hybride platform te beheren, kan je gebruikers een naadloze data-ervaring geven. Dit maakt dat zij het volledige potentieel van data kunnen benutten.

Sandor Nieuwenhuijs

Sandor Nieuwenhuijs is Presales Director Benelux, Eastern Europe, Middle East & Russia en sinds juni 2016 werkzaam bij Qlik. Daarvoor werkte hij jarenlang bij Oracle in diverse functies, onder meer in de rol van Director of Presales & Client Architects. Eerder heeft Nieuwenhuijs gewerkt bij BEA Systems en Westmount. Hij heeft een sterk trackrecord in het begeleiden van complexe IT-organisaties en is een professional op het gebied van technische IT architectuur & management. Door deze jarenlange ervaring is hij in staat om complexe problematiek inzichtelijk te maken en te vertalen naar de waarde die het voor een organisatie kan bieden.

Tevens is Sandor verantwoordelijk voor de relatie met hogescholen en universiteiten met als doel de kennis en ervaringen bij jonge studenten op een hoger niveau te brengen.

Hij heeft gestudeerd aan de Cranfield University (Executive Leadership), de IESE Business School (Executive Management) en de Universiteit Twente (Electronics).

Twitter: @snieuwenhuijs
LinkedIn: linkedin.com/in/snieuwenhuijs

Alle blogs van deze auteur

Partners