07-03-2017 Door: Sandor Nieuwenhuijs

Het wie, wat en vooral waarom van geoanalytics

Deel dit bericht

Locatie, locatie, locatie. Een aloude kreet die we met name verbinden aan de handel, vastgoed- en evenementenbranche. Echter, voor steeds meer markten speelt locatie een steeds belangrijkere rol om de groeistrategie te bepalen. Er wordt steeds meer locatiegerelateerde data gegenereerd door sensoren en mobiele devices. Om de juiste strategische keuzes te maken en processen slimmer in te richten, dienen we onze eigen data en openbaar beschikbare data te verrijken met deze geografische data. Dan pas zie je het hele verhaal dat in deze data schuilt en waar er kansen liggen. In deze bijdrage zet ik drie situaties uiteen die de waarde van geoanalytics onderstrepen.

Nieuwe vestiging openen

Stel: jouw onderneming groeit als kool. Dan ga je als ondernemer vroeg of laat denken aan mogelijkheden om uit te breiden. Maar wat moet je allemaal in ogenschouw nemen wanneer je besluit een extra vestiging te openen? Je wilt natuurlijk weten waar de meeste potentiële nieuwe klanten zitten, maar ook welke concurrenten er in de buurt zitten. Wat dacht je van informatie over de verkeerssituatie en bereikbaarheid rondom het nieuwe pand? Blijven de bezoekers naar deze plek komen wanneer de parkeergelegenheden beperkt zijn? Is er voldoende personeel inzetbaar in de regio? Kortom, veel vragen waar geodata bij kan helpen. Geoanalytics helpt om de ‘mitsen en maren’ visueel bij elkaar te brengen in een kaart en tegen elkaar af te wegen.

Smart cities

Een ander voorbeeld is de smart city. Binnen een smart city is veel aandacht voor mobiliteit en wordt data gebruikt om bijvoorbeeld de doorstroom van het verkeer te optimaliseren. Om hierbij de juiste keuzes te maken, is het zaak dat alle data over mensen, locaties, evenementen, wegwerkzaamheden, de weersomstandigheden en applicaties (bijvoorbeeld verkeerslichten) realtime inzichtelijk is. Een gebruiksvriendelijke tool met visuele weergavemogelijkheden, zoals Qlik Sense, helpt om de verborgen locatieafhankelijke relaties aan het licht te brengen. Dit zegt meer dan een spreadsheet gevuld met postcodes.

Slimmer en efficiënter werken

Ook voor winkels en serviceverlenende organisaties biedt geodata meerwaarde. De huidige 24-uurseconomie heeft ertoe bijgedragen dat de klant steeds veeleisender is geworden. Pakketjes moeten de volgende dag bezorgd worden en storingen moeten snel opgelost worden. En liever nog: voorkomen. Dit legt grote druk op ondernemingen en eist van hen een goed uitgekiend logistiek plan. Ook hier is het dus aan te raden om geoanalytics in te zetten. Komen de leveranciers en serviceverleners in de knel met het afleveren van hun bestellingen door regelmatige filevorming? Welke logistieke processen hebben baat bij een optimalisatieslag? Welke bestelbusjes zijn er in de buurt om een calamiteit op te lossen? Combineer deze data met de gegevens over de personele bezetting, de status van IoT-apparaten en beschikbare file informatie en je weet welke extra maatregelen je moet nemen om de gemaakte afspraken na te komen.

Kortom, organisaties zijn voor veel belangrijke beslissingen afhankelijk van locatiegegevens, zoals de keuze van bedrijfslocaties, de inzet van personeel en het bepalen van levertijden. Kaarten bieden juist die visuele context die hen helpt om gefundeerde locatiegerelateerde beslissingen te nemen. De snelle weergave van data in een kaart helpt gebruikers om sneller patronen te ontdekken die in grafieken en tabellen vaak moeilijk zichtbaar zijn. Hierdoor krijgen zij meer inzicht, om naar de juiste beslissing te navigeren.

Qlik heeft recent Idevio, leverancier van geografische software en diensten, overgenomen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers van Qlik Sense en QlikView nu in staat zijn om verborgen geografische relaties aan het licht brengen. Gebruikers kunnen met Qlik GeoAnalytics eenvoudig kaarten toevoegen aan applicaties, waarbij relevante geodata automatisch wordt opgehaald. Een video van de nieuwe functionaliteit is hier te bekijken.

Sandor Nieuwenhuijs

Sandor Nieuwenhuijs is Presales Director Benelux, Eastern Europe, Middle East & Russia en sinds juni 2016 werkzaam bij Qlik. Daarvoor werkte hij jarenlang bij Oracle in diverse functies, onder meer in de rol van Director of Presales & Client Architects. Eerder heeft Nieuwenhuijs gewerkt bij BEA Systems en Westmount. Hij heeft een sterk trackrecord in het begeleiden van complexe IT-organisaties en is een professional op het gebied van technische IT architectuur & management. Door deze jarenlange ervaring is hij in staat om complexe problematiek inzichtelijk te maken en te vertalen naar de waarde die het voor een organisatie kan bieden.

Tevens is Sandor verantwoordelijk voor de relatie met hogescholen en universiteiten met als doel de kennis en ervaringen bij jonge studenten op een hoger niveau te brengen.

Hij heeft gestudeerd aan de Cranfield University (Executive Leadership), de IESE Business School (Executive Management) en de Universiteit Twente (Electronics).

Twitter: @snieuwenhuijs
LinkedIn: linkedin.com/in/snieuwenhuijs

Alle blogs van deze auteur

Partners