07-06-2016 Door: Iver van de Zand

Hoe stop je een dinosaurus in bad: analytics is de sleutel voor 90% van het IoT succes

Deel dit bericht

De enorme aandacht rondom Internet of Things (IoT) gemist? Vermoedelijk bent u dan even in winterslaap geweest. IoT is bij u, bij mij en bij hun. IoT is overal en we zijn nog maar juist aan het begin. Internet of Things heeft het potentieel om onze manier van interacteren met onze omgeving fundamenteel te veranderen: doordat IoT sensors objecten kunnen opvolgen en beheren ontstaat de mogelijkheid voor datagedreven besluitvorming. Er ontstaat de mogelijkheid om systemen performanter te maken, waarde te creëren met nieuwe businessmodellen, of tijdsbesparingen te doen en kwaliteit van leven te verbeteren. Pff, een mens zou voor minder ..!

Dit jaar bereiken we het aantal van 4,9 miljard geconnecteerde IoT devices (smartphones et cetera zijn uitgesloten van dit aantal), met een verwachte groei naar 50 miljard in 2020. In eerste instantie lag de focus bij bijvoorbeeld fitness- en gezondheidstoestellen. Inmiddels start IoT bij het B2B segment met een veel hogere economisch impact. Met een enorme snelheid worden IoT initiatieven ontplooid op – vooral – verticale industrieën; goed voor een aandeel van 70 procent op de totale 2015 IoT waarde. Een voorbeeld betreft de slimme steden waar IoT techniek zorg draagt voor verkeersstroomlijning. Onderzoek van McKinsey wijst echter uit dat bovenstaande trend nog sterk onderschat is. Excuseer? Onderschat? Ja, onderschat want de totale economische waarde van IoT wordt verwacht op 3,9 tot 11,1 biljoen dollar in 2025. Gaat u gerust even zitten!

Voila, de kaarten liggen op tafel en vermoedelijk bent u wakker. Een IoT potentieel tot 11,1 biljoen dollar ofwel 10 procent van de waarde van de wereldeconomie in 2025. Referentie en feitelijk materiaal over Internet of Things vindt u hier.

Kaders voor economische impact
Waar staat IoT vandaag en waarom staan we slechts aan het begin? De huidige IoT applicaties zijn ofwel sterk gecentreerd rondom de consument ofwel beperkt tot verticale industrieën:

 • Consumenten IoT
  De meeste IoT applicaties van dit moment concentreren zich louter op de eindconsument. Denk aan fitnesstoestellen die de hartslag monitoren, of aan intelligente thermostaten in de woonkamer die zich afstemmen op uw leefgedrag. Een stap verder is de ‘intelligente keuken’ omdat daar de IoT applicatie reeds verbonden is met de toeleveranciers van producten en ingrediënten. De consumenten IoT applicaties krijgen alle aandacht omdat ze direct onze leefomgeving positief beïnvloeden.
 • IoT voor verticale industrieën
  Verticale industrieën kennen nu ook toepassingen van IoT applicaties. Binnen de hotelsector geven sensoren in toiletgarnituren aan of zeep, toiletpapier of anderen dienen aangevuld. Ze helpen de hotelketens de klanttevredenheid te verbeteren. Hotels vullen tekorten aan, integreren gebruik in hun planning applicaties en gebruiken predictieve modellen om te voorspellen wanneer er tekorten ontstaan.

Echter, om IoT applicaties ten volle uit te nutten dienen onze ondernemingen ze onderling te connecteren: de zogenaamde interoperability. Individuele IoT applicaties versterken zichzelf op het moment dat ze geconnecteerd zijn naar andere IoT applicaties of systemen. Om de échte economische impact in te schatten van geconnecteerde IoT applicaties, dienen we het concept van ‘kaders’ te introduceren.
Kaders zijn scenario’s gezien en beoordeeld door de lens van domeinen in plaats van processen. Kaders zijn ‘cross-industry’ en wars van de typische proces-flow. Met kaders kunnen we de waarde van geconnecteerde IoT applicaties inschatten. Laten we een voorbeeld nemen: kijken we naar de waarde van een IoT applicatie voor een compressorfabrikant, dan zien we de voordelen van procesoptimalisatie of voorspellend onderhoud. Kijken we naar diezelfde fabrikant vanuit een kader, dan zien we optimalisatie van een volledige supply chain of zelfs de voorstelling van nieuwe business modellen zoals bijvoorbeeld het aanbieden van ‘gecomprimeerde lucht als een service’.

Als we de wereldwijde kaders wat uitdiepen, kunnen we de volgende negen identificeren:

 • 1. Mensen: IoT sensoren die op of in (!) het menselijk lichaam zijn
 • 2. Thuisomgeving: sensoren overal waar mensen leven en wonen: huizen, gebouwen of appartementen
 • 3. Winkel en consument: elke plek waar mensen deel zijn van een commercieel proces: toepassingen bijvoorbeeld in banken, beveiliging, restaurants, reizen of energieverbruik
 • 4. Kantoren: elke plek waar mensen werken: toepassingen bijvoorbeeld in energieverbruik, beveiliging, productiviteit of mobiliteit
 • 5. Fabrieken: plaatsen met een gestandaardiseerd productieproces: toepassingen in ziekenhuizen, landbouw, of mijnen en olie
 • 6. Werkplekken: plaatsen met gecustomiseerde productieprocessen: toepassing in constructie, mijn en olie of baggerindustrie
 • 7. Voertuigen: betreft applicaties in voertuigen: toepassingen in lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie en ook publiek vervoer
 • 8. Steden: stedelijke omgevingen: toepassingen in verkeersregeling, milieubeheer, energie en intelligente meterstanden
 • 9. Omgeving: tussen stedelijke omgevingen: toepassingen in vliegverkeer (lucht verkeerscontrole), infrastructuur (spooronderhoud) en scheepsmanagement.

Laat uw inbeeldingsvermogen de vrije loop als u het bovenstaande leest: als ik bijvoorbeeld voertuigen noem, denk ik echt niet alleen aan spreekwoordelijke navigatie of preventief onderhoud. Denk aan belastinginning, tol-inning, connectie met uw verzekeraar of toeleveranciers van auto-onderdelen of andere diensten. Denk ook maar eens aan de vrachtwagenfabrikant die met geconnecteerde IoT applicaties zijn laadniveaus kan controleren op de verkochte trucks bij fleetowners. Diezelfde fabrikant kan overwegen een 9-tons truck aan te bieden om zo de fleetowners efficiëntie te verbeteren.

biplatform afbeelding


Een ander voorbeeld is het zogenaamde Usage Based Design van producten: door exact op te volgen welke functionaliteit van een product waar en door wie gebruikt wordt, kan het design van nieuwe product-versies worden verbeterd wat weer leidt tot betere marges of verkoop aantallen.
Aan bovenstaande infographic is al te zien dat de grootste kaders die van Fabrieken, Mensen en Steden. Verwacht wordt dat China de grootste kansen biedt op vlak van geconnecteerde IoT fabrieksapplicaties.

Interoperability opent deuren
De belangrijkste conclusie die we vandaag trekken als we het potentieel van IoT applicaties bekijken, is dat geconnecteerde IoT applicatie – de zogenaamde Interoperable IoT – een exponentieel grotere economische impact heeft dan geïsoleerde applicaties. Het is verwacht dat 40 procent van de economische impact van IoT in 2025 terug te leiden is tot de interconnectiviteit. Dit cijfer is zelfs 60 procent in geval van het werkplekkader.

Een tweede conclusie is dat de meeste data van de huidige IoT applicaties ofwel niet gebruikt wordt ofwel niet volledig uit genut. Uit die laatste leiden we volgende concrete opportuniteiten af:

 • 1. Inzicht in business processen
  Simpel feit: de meeste van de gecollecteerde IoT data worden vandaag de dag helemaal niet gebruikt of niet goed uitgenut. Wat daarom moet gebeuren is dat we de IoT applicaties onder de loep nemen en in hun bredere context bezien. Wat beïnvloedt de IoT data en waarop hebben de data zelf invloed. Anders gezegd, welk businessmodel beïnvloedt het andere?. We krijgen dan 'inzichten' die écht waarde toevoegen. Bovendien zorgt het dat we enkel de relevante data van de IoT sensor gebruiken. Voor een antwoord op die laatste vraag kan overigens het gebruik van predictieve analyse van belang zijn
 • 2. Interconnectiviteit is dé drijvende kracht achter nieuwe business modellen
  Het zijn vooral de nieuwe business modellen die de economische impact van IoT applicaties bepalen; en dan vooral de geconnecteerde varianten ervan. De fabrikant kan met IoT zowel het gedrag als gebruik van zijn producten bij klanten volgen, en krijgt daarmee de kans die producten 'als een service' aan te bieden. Dit verandert het competitief landschap permanent. Een leverancier van compressoren zou kunnen starten met het aanbieden van 'geperste lucht' als zijn product, zoals hier een voorbeeld van is.

  Een bekende bandenfabrikant plaatst sensoren in haar vrachtwagenbanden. Die sensoren meten de condities van de band en voorspellen onderhoud of incidenten. In plaats van deze data aan te bieden aan haar afnemers, worden de data verkocht (!). Bovendien wordt de IoT applicatie met toeleveranciers verbonden zodat bij een incident direct hulpdiensten op maat worden aangeboden. Zo ontstaat een nieuw businessmodel dat waarde creëert.

  Een ander voorbeeld van nieuwe businessmodellen is de AIS track data van scheepsverplaatsingen. Koopvaardijbedrijven vergelijken de AIS data van concurrenten met die van hun eigen vloot, en bieden de afnemer een betere/kortere toelevertijd door met predictieve modellen te voorspellen of hun schepen eerder op bestemming aankomen dan die van de concurrent. In dat aanbod nemen ze ook de aansluiting op eventuele luchtvracht mee. Indrukwekkend!

Analytics opent de deuren
Beide opportuniteiten hierboven leunen enorm op business analytics en business intelligence om succesvol te kunnen zijn. Laat me toelichten waarom. Het komt allemaal neer op het toepassen van het Closed Loop Portfolio op de Iot applicaties:

Predictieve analyse
Predictieve analyse is wellicht de belangrijkste component die het succes van geconnecteerde IoT applicaties bepaalt. Haar rol is cruciaal als het aankomt op het herkennen, prioriteren en interpreteren van IoT data:

 • Herkennen: in de zin dat predictieve analyse in staat is de juiste IoT data te herkennen die relevant is voor het businessmodel en de business case. Welke records vertonen abnormaal gedrag en willen we meenemen in onze analyse
 • Prioriteren: betekent dat predictieve analyse zelflerend en verbeterend is. Dit mechanisme maakt de applicatie krachtiger en intelligenter elke keer dat abnormaal gedrag in data voor komt
 • Interpreteren: in de zin dat predictieve analyse in staat is IoT data te beoordelen op impact naar andere businessmodellen. Realiseer u dat doorgaans de correlatie tussen IoT data en andere businessmodellen voor 90 procent onbekend is. Predictieve analyse kan die correlatie wel maken. In strek aspect is daarbij dat predictieve analyses geoperationaliseerd kunnen worden: het model loopt dus mee in het operationele proces en doet haar werk ‘on the fly’.

Planning
De inzichten die predictieve analyses brengen, kunnen hun implicaties op de businessplanning hebben. Een slimme stad bijvoorbeeld kan haar verlichtingsplan (en dus budget) aanpassen op basis van real-time criminaliteitscijfers Fabrikanten passen dan weer hun budgetplanning aan op basis van real-time gebruik van hun producten.

Monitoring
De monitoring van IoT data krijgt nu eindelijk het momentum dat het verdient. De huidige business intelligence tools zijn uitstekend in staat om de link van IoT data naar relevante andere systemen te leggen. Met self-service BI en data blending, kan een businessgebruiker eenvoudig de inzichten in sensor data verkrijgen die relevant zijn. Sensordata van een winkel met een slechte dagomzet, kunnen eenvoudig getoetst worden aan een weersverwachting die toont dat een mooie dag gevolgen heeft voor het winkelbezoek. De diabetes-arts kan eenvoudig van op afstand de insuline curve van zijn patiënt 'blenden' bijvoorbeeld het eetgedrag van die patiënt die hij haalt uit een voedingsapp die de patiënt gebruikt.

Een speciale plek is er voor Event Stream Processing (ESP). Die staan real-time triggers toe op basis van gebeurtenissen. Het betekent dat sensordata dienst kunnen doen als trigger voor een nieuwe gebeurtenis. Het potentieel van ESP is gigantisch en neem gerust de tijd eens bij uzelf na te denken wat dat allemaal zou kunnen betekenen: wat bijvoorbeeld als een botsing van us auto onmiddellijk een event naar de hulpdiensten zou triggeren?

Sleutel
Dat IoT onze samenleving nog verder zal veranderen was al duidelijk. Dat de economische impact in 2025 zo groot is, zal u wellicht verbazen. De uitdagingen op onze weg liggen met namen in de interconnectiviteit van de onderlinge IoT applicaties en die van de IoT applicaties met andere bedrijfssystemen. Die zijn beiden cruciaal om inzichten – en dus waarde – te creëren. Een mooie route staat ons te wachten.

Company:

SAP

Iver van de Zand

Iver van de Zand is werkzaam als Thought Leader business analytics en business intelligence bij SAP BeLux. Zijn werk is tevens zijn passie. Iver schrijft op persoonlijke titel blogs op zijn website 'Passionate on Analytics' en daarnaast beheert hij een eigen Youtube-kanaal. Hij heeft in aanvulling op zijn blogs een interactief boek over analytics gepubliceerd met de titel 'Passionate On Analytics', dat te verkrijgen is in de iBookstore.

Website: www.ivervandezand.com
Iver's YouTube kanaal

Alle blogs van deze auteur

Partners