28-09-2015

Nieuw lectoraat Location Intelligence bij HAS Hogeschool

Deel dit bericht

Hoe kunnen we in ons groene domein slim omgaan met (geo)data?

HAS Hogeschool stelt per 1 oktober 2015 een nieuw lectoraat in: het lectoraat Location Intelligence met als lector Theo Thewessen. Het nieuwe lectoraat richt zich op de vraag hoe we in de domeinen agro, food en leefomgeving slim kunnen omgaan met alle data die we verzamelen. Steeds meer data worden hierbij gekoppeld aan een locatie, aan een ‘kaart’. Hierdoor zijn we in staat om slimme relaties te leggen en zo te komen tot betere, nieuwe en verrassende inzichten. Het lectoraat moet deze ontwikkelingen aanjagen en naar praktische vraagstukken vertalen voor het hbo.

Sensoren, satellieten en smartphones
In de geo-sector is de afgelopen decennia hard gewerkt aan het ontwikkelen van een degelijke basis, onder meer in de vorm van digitale basiskaarten. De sector verandert nu in een sneltreinvaart: door middel van (dynamische) sensoren, smartphones en satellieten krijgen we real-time een veelheid van (locatie)gegevens tot onze beschikking. De vraag is: wat kunnen we daar allemaal mee doen? De potentiële baten zijn ongekend en de toepassingen lijken welhaast grenzeloos.

Onderzoeksprofiel
De relatief nieuwe opleiding Geo Media & Design van HAS Hogeschool richt zich op deze toepassingsvraagstukken specifiek in het groene domein. Omdat er nog relatief weinig toegepast onderzoek in de geo-sector wordt uitgevoerd, ontwikkelde de HAS samen met het werkveld een onderzoeksprofiel op het gebied van Location Intelligence. Het nieuwe lectoraat gaat dit onderzoeksprofiel helpen uitbouwen.

Locatie als verbindende factor
Theo Thewessen is naast lector lid van de directie van Geodan. Dit bedrijf ontwikkelt ICT oplossingen op basis van location intelligence-concepten ten behoeve van de ontwikkeling van onze leefomgeving. Locatie kan volgens Theo een verbindende factor zijn bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hij geeft een voorbeeld: “De huidige voedselketen staat onder druk, onder meer door het onnodig gesleep met voedsel. Met behulp van location intelligence kun je bijdragen aan oplossingen waarbij voedsel rechtstreeks en op lokale schaal vanuit de producent bij de consument kan worden afgeleverd.”

De slimme groene ruimte
Smart farming
staat bij het lectoraat hoog op de agenda en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Theo: “Locatie wordt hierbij steeds belangrijker en binnen het lectoraat worden op dit gebied nieuwe onderzoekstrajecten gestart. Een ander speerpunt is het nog wat futuristisch aandoende begrip smart city. Aanhangers van dit idee gaan ervanuit dat de stad een soort ecosysteem kan zijn dat zichzelf regelt, aangestuurd door mobiele sensoren gekoppeld aan bijvoorbeeld  intelligente zelfsturende auto’s, smart mobility genaamd. Ik zie een kans om te leren van dit soort concepten en ze te verbinden met de ‘slimme’ groene ruimte.”

Tags:

onderwijs

Company:

HAS

Partners