03-05-2013

Menselijke fouten belangrijkste oorzaak datacenter-downtime

Deel dit bericht


De mens zelf blijkt de grootste bedreiging van de bedrijfscontinuïteit binnen datacenters. Dat de grootste dreiging van binnenuit komt, blijkt uit Nederlands onderzoek[1] onder datacenter-professionals door Enlogic, ontwikkelaar van intelligente iPDU´s. Installatie van intelligente iPDU´s voorkomt problemen en waarschuwt systeembeheerders onmiddellijk voor de gevolgen van menselijk falen. Daarmee is de iPDU hét wapen in de strijd tegen downtime.

Ruim een derde (35%) van de ondervraagde datacenter-professionals rekent menselijk falen tot de top 3 van de meest waarschijnlijke oorzaken van uitval in het datacenter.

Voorbeelden van menselijk falen binnen het datacenter zijn:
•    het verwisselen van de temperatuurinstelling van Celsius naar Fahrenheit,
•    het verwisselen of lostrekken van stekkers uit IT-componenten, of
•    het veroorzaken van elektrische overbelasting door een server teveel aan te sluiten op de stroomvoorziening

Storing in de apparatuur komt op de tweede plaats: een kwart van de ondervraagde datacenterprofessionals (25%) geeft storing in de apparatuur waar het in het datacenter om draait, aan als top 3-reden voor uitval.

Stroomuitval en spanningsschommelingen komen op de derde plaats. Eén op de vijf (20%) geeft stroomuitval aan als belangrijke oorzaak van downtime in het datacenter.

Temperatuurs- en koelingsproblemen zijn voor 13% van de datacenterprofessionals een belangrijke oorzaak voor de uitval van systemen.

Redundantie of remedie?
In de strijd tegen onvoorziene uitval, kiezen de meeste datacenter-managers ervoor te investeren in redundantie. Dit betekent investeren in de dubbele uitvoer van kritieke systemen die werkeloos energie verbruiken en onderhoud en bewaking vereisen - tot ze eindelijk nodig zijn. Maar ze bieden amper soelaas tegen menselijk falen, wat toch het vaakst tot de hoofdoorzaken van uitval wordt gerekend.
“Daarnaast noemt een kwart van de ondervraagde managers het falen van de apparatuur als belangrijke oorzaak voor downtime. Bij de selectie van apparatuur hoort betrouwbaarheid dus zwaarder te wegen dan de prijs. De keuze voor intelligente iPDU´s is dan aannemelijk. Liefst is een gedeelte van die iPDU´s hot-swappable, zodat de netwerk-managementkaart kan worden vervangen terwijl de stroomtoevoer gehandhaafd blijft. Dat scheelt al gauw een half uur downtime van een rack. Tegelijkertijd waarschuwen iPDU´s onmiddellijk wanneer de beheerder een kostbaar steekje heeft laten vallen, wanneer de koeling het laat afweten of wanneer een systeem down gaat”, zegt Paul Inett, Europees directeur van Enlogic.

Van reputatieschade tot bankroet
Downtime met een menselijke of een technische oorzaak, leidt tot financiële schade of reputatieschade voor beheerders, datacenters, en de bedrijven die hun klant zijn. De ondervraagde datacenter-professionals zijn het erover eens dat de kosten die gepaard gaan met uitval in een datacenter ruwweg tussen de € 50.000 en € 1.000.000 per uur belopen – wat verschilt per bedrijf. Schattingen aan de hand van het Enlogic-onderzoek laten zien dat de kosten van een minuut downtime kunnen oplopen tot €100.000. Als een datacenter meer dan een uur uit de lucht is, loopt dat in de miljoenen euro´s, en dergelijke bedragen leiden zelfs makkelijk tot een bankroet.


Tags:

Datacenters

Partners