02-10-2018

F5: 81 procent van bedrijven heeft multi-cloud strategie uitgewerkt

Deel dit bericht

Voor het eerst is er een EMEA-breed onderzoek naar de toekomst van multi-cloud toepassingen uitgevoerd. Het rapport signaleert trends en best practices voor de komende vijf jaar. De algehele tendens is dat de bedrijfsbelangen groter zijn dan ooit, en dat bedrijven die de kracht van een multi-cloud aanpak negeren, de komende jaren belangrijke kansen laten liggen.
 
Het Future of Multi-Cloud (FOMC) onderzoek is uitgevoerd door Foresight Factory, in opdracht van F5, en bestond uit database research van meer dan 100 trends in 25 landen en kwalitatieve interviews met experts in allerlei gebieden zoals ondernemerschap, cloud-architectuur, bedrijfsstrategie, industrie-analyse en technologie-advies. Uit het rapport blijkt de sterke aanwezigheid van multi-cloud in het dagelijkse bedrijfsleven: van de bedrijven die wereldwijd actief zijn, heeft 81 procent een multi-cloud strategie uitgestippeld. In 20121 wordt volgens de Cisco Global Index al 94 procent van de workload en rekenhandelingen in cloud-datacenters verwerkt. Video-streaming en social networks zijn drijvende krachten hierbij; alleen Netflix-gebruikers gebruikten al meer dan een miljard uur aan video-content per week in 2017.
 
Het Future of Multi-Cloud onderzoek is opgedeeld in vijf delen: bedrijfsinnovatie, kostenbesparing, kennis en kunde, veiligheid en wetgeving.
 
Bedrijfsinnovatie
Hoewel er discussie bestaat over losse onderdelen van cloud-ontwikkeling, is er consensus over de kracht ervan. 'Bedrijven die uitstellen, raken achterop' is de overkoepelende visie. De investeringen worden steeds minder een belemmering, en technologieën als kunstmatige intelligentie en machine learning krijgen een fundamentele rol in het verder automatiseren van processen en het weghalen van huidige obstakels die een stap naar de cloud in de weg staan.

Meer agility, efficiency en kostenbesparing
Met een multi-cloud strategie kunnen bedrijven workloads toewijzen aan publieke clouds die prima geschikt zijn voor specifieke taken, zoals snelheid, agility en security. Gecombineerd met intelligentie en een vooruitziende blik zijn de mogelijkheden van multi-cloud snel om te zetten in rendabele services, waardoor kosten zijn te verlagen.

Kennisachterstand
Het onderzoek toont aan hoe personeel nog altijd ingedeeld en aangenomen wordt op technologische ontwikkeling en bedrijfsbenodigdheden. Kennis bij bepaalde mensen vasthouden of een gebrek aan samenwerking binnen bedrijven kan zorgen voor een verdere vrees voor en onbekendheid met multi-cloud.

Bescherming
Cybercriminelen krijgen steeds meer speelruimte om aanvallen af te vuren. Ze worden slimmer, en hun tools geavanceerder en gevaarlijker. Tegelijkertijd kan de verspreiding van multi-cloud architecturen - bij slecht management - voor een wirwar van applicaties en een complexe beveiliging zorgen. Daarentegen stelt het rapport dat het van belang is om snel schaalbare applicaties en services te ontwikkelen en uit te rollen op elk platform op elk moment. Het bouwen van een robuust, toekomstbestendig ecosysteem van geïntegreerde beveiliging en cloud-oplossingen helpt bij het realiseren van end-to-end IT-services die meer context, inzicht en zichtbaarheid bieden.
 
Wetgeving
De AVG (GDPR) is een van de meest ingrijpende wetgevingen. Volgens het FOMC rapport gaat het echter nog niet ver genoeg met het oog op de lange termijn. Het is nu op Europees niveau geregeld, maar dit moet volgens het rapport binnen vijf jaar ook op wereldniveau gebeuren.

Partners