08-07-2013

WMS is maatwerk, toch?

Deel dit bericht


Een WMS, oftewel een Warehouse Management Systeem, is cruciaal voor iedere distributieketen. Een WMS ondersteunt de keten in het gehele distributieproces en kan in deze 24-uurseconomie veel invloed hebben op de winstgevendheid. Een goed WMS heeft daarom bij veel bedrijven prioriteit. Bij de keuze voor een nieuw WMS wordt meestal eenafweging gemaakt tussen maatwerk en standaardisatie. Vaak wordt gedacht dat een op maat gemaakt WMS beter zal aansluiten bij de behoefte van de business en dat een dergelijke aanpak de kosten drukt, maar niets is minder waar.

Het veranderende consumentengedrag heeft ervoor gezorgd dat het logistieke proces enorm is veranderd. Een WMS neemt binnen dit proces een cruciale plaats in. Een WMS is niet alleen ‘mission critical’ door de centrale positie die het inneemt binnen de operatie, maar vooral ook omdat het het hele fysieke processen ondersteunt; de ontvangst, verwerking en uitgifte van goederen.

De noodzaak voor een groeiende functionaliteit van warehouse management systemen wordt gedreven door een groot aantal factoren. Zo zorgen nieuwe architecturen (onder meer SOA-omgevingen en integratie met ERP-systemen) voor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, maar ook drivers zoals compliancy-regelgeving en de inzet van business intelligence- & analytics-oplossingen vragen om nieuwe toepassingsmogelijkheden vanuit het WMS. Meest ingrijpend zijn wellicht het groeiende belang van een goede koppeling tussen de verschillende handelspartners binnen de distributieketen en de stijgende inzet van mobiele oplossingen, zowel binnen als buiten de muren van het distributiecentrum. Dit vraagt enerzijds om de mogelijkheid om externe services aan je WMS te koppelen, anderzijds een open architectuur om die koppelingen te realiseren.

Om ervoor te zorgen dat het WMS aan alle eisen voldoet, kiezen veel organisatiesvoor op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij de exacte behoefte van de business. Maar vaak maken bedrijven de fout om door te slaan met het op maat maken van het systeem waardoor het moeilijk te onderhouden is, niet flexibel genoeg en bovendien erg kostbaar is. Standaardoplossingen met maatwerkaanpassingen blijken vaak voordeliger.

Tegenwoordig bieden veel WMS-aanbieders basisoplossingen waar door middel van tools nieuwe of gewijzigde functies kunnen wordentoegevoegd. Door vanuit één gestandaardiseerd basisplatform te werken en aan dit platform nieuwe functionaliteit toe te voegen zonder dat het basisplatform wordt aangepast, kan de stabiliteit, enook de flexibiliteit van een WMS wordenbehouden.

Wanneer een WMS hetzelfde technologische platform heeft als andere supply chain-oplossingen zijn er lagere onderhoudskosten en zijn er geen integratie-inspanningen vereist. Bovendien kan een dergelijke platform over de hele supply chain worden geoptimaliseerd. Ook kunnen andere oplossingen (zoals een ERP-systeem) via een standaard integratie-framework eenvoudig worden geïntegreerd.

Het mag duidelijk zijn dat een WMS essentieel is voor een distributieorganisatie en dat het succes van een dergelijk systeem niet afhankelijk is van maatwerk. Juist met een stabiel en flexibel uit te breiden technologisch basisplatform kan goed worden ingespeeldop de snel veranderende marktomstandigheden.

Urban van Loon is senior business consultant bij Manhattan Associates

 

Partners