Publieke Sector Big Data Debat: Topoverleg De Informatie Overheid
(04-12-2013)

Deel dit bericht


Topoverleg De Informatie Overheid, 4 december 2013

4 december 2013 (13.15 - 17.15 uur) De Lindenhof te Delft

Hoe data uw strategische asset kan zijn voor de publieke sector van de toekomst…

“Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk om beleid vanuit het individu op te bouwen- en om verbindingen te leggen waar die voorheen niet gemaakt konden worden (bron Trendrede2014)”.

De data revolutie is het voertuig voor deze vernieuwing. Want door grote hoeveelheden data uit eigen bronnen, via social media en sensoren slim te combineren ontstaan voor het eerst real time nieuwe inzichten in maatschappelijke uitdagingen en voorspellend vermogen. Deze nieuwe patronen en trends voor de toekomst bieden bestuurders en beleidmakers nieuwe kansen om effectieve maatschappelijke innovatie te ontwikkelen.

Ook intern gericht zijn deze data het strategische middel om waarde te creëren in de eigen organisatie. Door data slim te combineren wordt de doelmatigheid, efficiëntie en flexibiliteit van de publieke sector verbeterd. Het biedt kansen om nieuwe dienstverlening, dichtbij de burger, te ontwikkelen en om de kwaliteit van de huidige dienstverlening te verbeteren.

Kortom, Big Data is de motor voor de externe maatschappelijke innovatie en het slimmer en efficiënter organiseren van de publieke sector zelf. De nieuwe inzichten die voortvloeien uit het slim combineren van data hebben een enorme impact op de wijze hoe uw organisatie is georganiseerd, hoe beleid wordt ontwikkeld en hoe u uw organisatie bestuurt. Nieuwe, andere kennis en competenties zijn nodig! Vanuit deze achtergrond en op het verzoek van koplopers die de datarevolutie reeds hebben omarmd nodigen wij u uit om deel te nemen aan hetTopoverleg De Informatie Overheid op 4 december a.s. in De Lindenhof in Delft.

De ontmoetingsplaat voor bestuurders, wethouders, gemeentesecretarissen, CIO’s vanuit gemeenten, rijk, ZBOs, zorginstellingen, politie, justitie en het sociaal domein.

U buigt zich over vragen zoals:

Wat is nodig in de nieuwe visie en wat vraagt dit aan bestuurlijk en operationeel leiderschap om de kansen van data als asset te benutten, zowel in organisatie als proces en dus te gaan doen?Hoe zorgt u voor voldoende kennis aan technologie én aan de beleidskant over de mogelijkheden van big data? Welke infrastructuur is nodig om te delen en hoe borgt u de kwaliteit van data? Welke rol wordt van u gevraagd?Welke maatschappelijke ethische vraagstukken liggen op tafel als het gaat om informatiepositie van de overheid en wat is nodig om ook de juridische randvoorwaarden te creëren om te gaan doen?

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verzameld in een manifest zodat u aan het einde van de dag een waardevolle ‘DOE’ agenda in handen heeft om de waardecreatie van Big Data benutten.

Wilt u niet ontbreken? Meld u dan direct aan!

 

Tags:

Storage

Partners