07-07-2014

Peter van der Torn: Naar een Software Defined Datacenter

Deel dit bericht

 

Steeds meer organisaties overwegen een overstap naar een Software Defined Datacenter (SDD). Peter van der Torn, Presales Consultant bij i³ groep, vertelt wat een SDD precies is en wat de voordelen zijn. “Het inzetten van een SDD is geen doel op zich, maar een middel om businessuitdagingenaan te gaan.”

Wat is een Software Defined Datacenter (SDD)?

“In de visie van i³ groep bestaat een SDD uit infrastructuur in een datacenter die volledig isgevirtualiseerd en als servicevorm beschikbaar wordt gesteld. De core componenten zijn gepooldegevirtualiseerde server-, storage- en netwerkcomponenten. Daarnaast zijn er randvoorwaarden als sla’s.

Het vertrekpunt is de business logic, de vertaling van benodigde functionaliteiten die vanuit de business worden gesteld aan de ICT. Deze vertaalslag loopt via de automation- of orchestration-laag. (zie afbeelding) Een gebruiker dient bijvoorbeeld op basis van de gedefinieerde business logic via de orchestration-laag een verzoek in voor het gebruik van een functionaliteit, applicatie of andere toepassing. Vervolgens gaat de uitrol en toewijzing van recources uit de gevirtualiseerde infrastructuurpool op basis van door de beheerafdeling gedefinieerde workflows bijna helemaal automatisch.”

Brengt dit kostenvoordelen met zich mee?

“Jazeker,als je een SDD gaat invoeren gaat dat vaak stapsgewijs. Je begint met gevirtualiseerde servers en kijktdaarna naar andere te virtualiseren elementen. Je kunt dan naarautomation, het automatiseren van resource-uitrol. Omdat dit niet meer handmatig hoeft kun je de OPEX (OperationalExpense) van het beheer terugbrengen. Doorlooptijd en flexibiliteit van aanvragen kunnen enorm worden verbeterd en teruggebracht van enkele dagen of weken tot minuten of uren.”

Een SDD is dus niet iets wat je uit een doosje van de plank pakt?

“Klopt. Het zijn nog steeds infrastructuurspullen, maar het vertalen van de organisatiebehoeften is erg belangrijk. Het gaat veel verder dan alleen een doosje naar binnen schuiven. Er zijn vendoren die bijvoorbeeld zoveel mogelijk kerncomponenten in één doos stoppen, gecombineerd met de orchestration software, maar de vertaling van de business logic blijft ontzettend belangrijk.”

Hoe maak je de transitie naar een SDD?

“De transitie hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Nederland loopt voorop qua virtualisatie. Gemiddeld is bijna de helft van de workloadsgevirtualiseerd en bij veel organisaties zelfs meer. Het gaat vaak nog om het zetten van die laatste stappen naar een geconvergeerde, gepoolde omgeving. De echte uitdaging zit hem in het op elkaar afstemmen van business en IT. Het inzetten van een SDD is geen doel op zich, maar een middel om businessuitdagingenaan te gaan. Denk aan self-service portals en gebruikers sneller en efficiënter toegang geven tot ICT.”

Wat is het verschil tussen private clouds en SDD?

“Een SDD is een goede basis om een vorm van cloud mee op te zetten. Of dat dan een public, hybrid of private vorm is, maakt niet uit. Het verschil is dat een cloud ook een softwaredienst kan bevatten of vanuit een gedeelde infrastructuur kan komen. Een SDD is meer een middel om die clouddiensten makkelijk te kunnen integreren.”

Wat betekent deze ontwikkeling voor de ‘gevestigde orde’?

“Een veelgenoemde naam in deze context isVMware. Zij zijn pionier in virtualisatie. Maar omdat virtualisatie inmiddels gemeengoed is,moet ook VMware een volgende stap maken. Dat zijn dus SDD-oplossingen. Daarnaast rammelt Microsoft aan de deur met Hyper-V (en Systems Center als beheertool). Het gaat dus interessant worden de komende tijd! Aan de andere kant zijn er organisaties als HP en IBM die sterk inzetten op converged-oplossingen waarin de storage-, server- en netwerkcomponenten in één box zitten, samen met de automation software: een soort datacenter in a box. Ook komen er een hoop nieuwe bedrijven op, zoals Nutanix.

Je kunt niet zeggen dat door de software de hardware er niet meer toe doet. Die is nog steeds bepalend voor een deel van de snelheid van een infrastructuur. Maar de software gaat wel een steeds grotere rol spelen.”

Waar moet iemand die naar een SDD wil op letten?

“Eén van de keuzeswaar je voor gesteld wordt, is die tusseneen vendor die eigen producten ontwikkelt of een die alles baseert op open standaarden. Met open standaarden als OpenStackvoorkom je potentiële lock-in-situaties. Je ziet dat de grote leveranciers ook aanhaken bij deze open standaarden.Daarnaast kijken wij naar welke partijen de sterkste roadmap, de beste integratie met de hypervisor en betrouwbaarste support bieden voor onze klanten. Dat zijn nu Microsoft en VMware. Virtualisatie blijft tenslotte de belangrijkste karaktereigenschap van een SDD.”

Wat zijn redenen om naar een SDD over te stappen?

“Vaak wil men ICT beter laten aansluiten op veranderingen in organisaties. Dat kunnen overnames, groei of snel veranderende marktomstandigheden zijn waar traditionele ICT niet mee om kan gaan. Ook de behoefte aan self-service vanuit de gebruiker kan belangrijk zijn. SDD scheelt in de beheerdruk en geeft gebruikers meer vrijheid.”

Maar krijg je door self-service geen wildgroei?

“Je moet als organisatie goed kijken welke behoeften je hebt. Een angst die leeft is dat gebruikers door self-service-portals voor ieder wissewasje nieuwe recources claimen. Afhankelijk van de gedefinieerde business logics kan echter de mate van vrijheid bepaald worden. Je moet goed de workflows definiëren, en autorisaties en checks inbouwen, dan voorkom je wildgroei.”

 

Tags:

Datacenters

Partners