12-12-2012

Interview Paul de Vin, IBM: ‘Interoperabiliteit is essentieel’

Deel dit bericht


IBM is deze week nadrukkelijk aanwezig op de Open Source Conference in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Hiermee wil het bedrijf het belang van open source en open standaarden in het productportfolio benadrukken. Open source is al elf jaar lang een essentieel onderdeel van de strategie, en in de toekomst zal het belang ervan alleen maar toenemen naarmate interconnectiviteit steeds belangrijker wordt.


“We waren altijd wel aanwezig bij eerdere edities van de Open Source Conference, maar niet zo nadrukkelijk”, vertelt Paul de Vin, directeur Enterprise Computing Benelux. “Tot mijn verbazing bleek dat een aantal aanwezigen het idee had dat IBM de ontwikkelingen rond open source in de weg stond. Daar was ik erg verbaasd over, want we zijn juist uitermate actief op het gebied van open source. Dat is de reden dat we dit jaar Platinum sponsor zijn, en nadrukkelijk onze open source-oplossingen tonen in Amsterdam.”

Hij wijst op de sleutelrol die IBM gespeeld heeft in de ontwikkeling van open source. Elf jaar geleden, onder Lou Gerstner, vond er in de organisatie een belangrijke strategische omslag plaats bij IBM toen besloten werd om open source en open standaarden te gaan ondersteunen, èn erin te investeren. Daar heeft IBM destijds één miljard dollar voor vrijgemaakt.

Tempo

De Vin: “We zagen toen al dat je zonder open standaarden en open source nooit het hoge tempo waarin IT zich ontwikkelt kunt volgen. Er is ondertussen veel gebeurd, maar we denken dat de ontwikkelingen in de toekomst nog vele malen sneller zullen gaan. En wanneer je als organisatie in dat tempo mee wilt gaan zul je anders met IT moeten omgaan. Dan kun je niet blijven werken met aparte oplossingen die niet met elkaar samenwerken. Interoperabiliteit is essentieel, systemen moeten aan elkaar gekoppeld kunnen worden.”

Dat is bij uitstek het gebied waar open source en open standaarden een rol in spelen. “Die strategische beslissing van elf jaar gelden is beslissend geweest voor waar we nu staan. Het hele portfolio, met meer dan vijfhonderd producten, is open source enabled. We hebben al 15.000 op Linux-gebaseerde projecten gedaan bij klanten. De perceptie is dus anders dan de werkelijkheid, het is belangrijk om te laten zien welke rol we daarin spelen.”

“In ons mainframe, System Z, is een derde van de volledige load Linux-enabled. Mainframe is dus, in tegenstelling tot de perceptie, zeker geen legacy, maar state-of-the art technologie waar Linux een essentiële rol speelt. Bij onze top duizend-klanten gebruikt een derde Linux System Z.”

Volgens De Vin spelen in de ontwikkeling van open source drie factoren een belangrijke rol. “De eerste is de enorme groei in data die organisaties genereren, dat blijft voortdurend doorgaan. Daarnaast worden werknemers steeds mobieler, en de derde factor is dat er door het hoge tempo van de investeringen in de IT een grote hoeveelheid van de systemen niet gebruikt wordt. In een gemiddeld serverpark blijft een aanzienlijk deel van de capaciteit ongebruikt. Dat leidt tot inefficiëntie, energieverspilling, en inefficiënte inzet van mensen.”

De oplossing is volgens hem standaardisatie en integratie. “Daar is echter innovatie voor nodig, wat betekent dat je daar mensen voor moet vrijmaken. Maar uit de onderzoeken die we doen onder directieleden blijkt dat gemiddeld zeventig procent van de IT-ers werkt aan het in de lucht houden van de IT-omgeving. Eigenlijk zou zeventig procent juist moeten werken aan innovatie, aan nieuwe zaken. Want bedrijven die daar niet mee bezig zijn zullen moeite hebben de ontwikkelingen bij te houden, zij zien hun concurrentiepositie verslechteren.”

Verborgen geheim

In het portfolio van IBM is een van de oplossingen die De Vin noemt de Enterprise Linux Server. “Dat noem ik wel eens een verborgen geheim, je kunt daar efficiënt je datacenter mee consolideren. Het is eigenlijk een datacenter in een box waar je duizenden Linux-images kunt consolideren. Dat leidt tot energiebesparing, besparingen op licentie, minder beheerlast, en het reduceert het benodigde vloeroppervlak.”
Zaken die bij de CIO hoog op de agenda staan, zo blijkt onder meer uit de onderzoeken van IBM, zijn cloud computing, data analytics en security. Met name dat laatste onderwerp wordt steeds belangrijker. “Dat komt door virtualisatie en cloud computing. Want als je op een vrij eenvoudige manier toegang krijgt tot een grote hoeveelheid data, kan daar ook data bij zitten waar je niet bij zou mogen.”

En bij security komt het mainframe weer om de hoek kijken. “Dat is ooit ontwikkeld vanuit het oogpunt van security. Dat zit in de architectuur, en dat wordt opnieuw belangrijker. Want in de open wereld staat alles standaard open, en ga dat terugzetten. Bij het mainframe staat alles juist standaard dicht, en ga je het al naar gelang de behoefte open zetten. Dat is een heel andere benadering in het architectuurdenken.”

IBM heeft daar zelf ook mee te maken, en heeft daarom een veilige Big Data-oplossing neergezet. “Zelf hebben we tweehonderd datawarehouses gevirtualiseerd in één virtueel datawarehouse, Blue Insight. Daar draaien al onze informatiebronnen. Dit systeem geeft 180.000 gebruikers, voornamelijk sales, een cloud analytics oplossing. Dat alles draait op de stack Z: het mainframe, Cognos, en Linux. Dat is de moderne manier van omgaan met IT, met ver doorgevoerde standaardisatie en virtualisatie. Er is geen ruimte meer voor oplossingen die niet verbonden kunnen worden met andere oplossingen. Daarom zijn open source en open standaarden zo belangrijk.”

In deze strategie spelen de partners van IBM een cruciale rol. “We werken hierin samen met partners omdat zij dicht bij de klant staan, zij kunnen zorgen voor het broodnodige specialisme. Omdat al onze platformen Linux enabled zijn hebben al onze partners ook de benodigde vaardigheden op dat gebied. Iedere partner die een van onze systemen verkoopt is ook in staat om Linux aan te bieden. Open source zit ook onze partners in het bloed.”

Tags:

Open Source

Partners