09-04-2014

'Goedkeuring Sectorplan ICT is stap in goede richting'

Deel dit bericht


Met de goedkeuring van het Sectorplan ICT door minister Asscher wordt een stap in de goede richting gezet om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen, zo vindt belangenvereniging Nederland ICT.

Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van 2.500 ICT-professionals. Volgens Nederland ICT draagt het Sectorplan ICT bij aan het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Nu al is sprake van moeilijk vervulbare vacatures in de ICT-sector, aldus Nederland ICT.

Het sectorplan is namens de sociale partners ingediend door het CA-ICT, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de ICT sector. Voor het plan is € 9,4 miljoen beschikbaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ruim € 4,7 miljoen beschikbaar voor de uitvoering. De sector investeert zelf ook ruim € 4,7 miljoen. Nederland ICT voorzitter Bart Hogendoorn (foto): "De ontwikkelingen in onze sector gaan razendsnel. Er is daardoor veel vraag naar kennis die werknemers in hun opleiding niet mee hebben kunnen krijgen. Daar gaan we nu wat aan doen. De knelpunten op de arbeidsmarkt vormen een urgent probleem voor de sector." Louis Spaninks, directeur CA-ICT is blij dat er nu actie wordt genomen: "We kunnen nu gericht investeren in versterking van de sector. Dat is in het belang van de gehele Nederlandse economie. Als we niets doen aan die knelpunten gaat dat ten koste van de groei en werkgelegenheid."

WK
 

Tags:

Overheid

Partners