05-02-2021 Door: Joris Stoop

Power BI Dataflow

Deel dit bericht

Met Power BI Dataflow kun je binnen de online Power BI omgeving data ontsluiten uit verschillende bronnen. De data wordt vanuit de bron ontsloten en opgeslagen in een Azure Data Lake. Er kunnen transformaties op de data worden losgelaten, waarna de output van de dataflow binnen Power BI gebruikt kan worden om een Dataset te maken. Binnen de Dataset moet de data nog gemodelleerd worden. Op de dataset kunnen dan weer verschillende rapportages worden gebouwd.

Een Dataflow wordt gebouwd in de online Power BI omgeving. Binnen een werkruimte kunnen verschillende dataflows worden gebouwd. Bij het aanmaken van de dataflow kan uit een veelvoud van bronnen worden gekozen, waaronder ook on-premise bronnen die via de gateway benaderd kunnen worden.

Schermafbeelding_2020-11-09_om_11.37.26.png


Nadat een tabel of een query aan de dataflow is toegevoegd kunnen er verschillende transformaties op de data worden gedaan. Het sterke punt hier van Microsoft is dat de interface nagenoeg hetzelfde is als de interface waarmee je in Power BI data kan ontsluiten.

Schermafbeelding_2020-11-09_om_12.08.20.png

Een Dataflow schedulen
Via de properties van de dataflow kan aangegeven worden wanneer de dataflow ververst moet worden. Nadeel hier is wel dat alleen de volledige datafow ververst kan worden en dat er dus niet alleen bepaalde tabellen ververst kunnen worden. Dit kan eventueel wel opgelost worden met het gebruik van verschillende losse dataflows die later met linked entities of in een dataset weer gecombineerd kunnen worden. Voor het incrementeel laden van de data is echter wel een Power BI Premium licentie nodig.

Schermafbeelding_2020-11-09_om_11.43.02.png


Een Dataflow gebruiken
Binnen Power BI kan een dataflow als bron gebruikt worden voor het samenstellen en modelleren van een of meerdere datasets. Op dit moment moet hiervoor nog wel Power BI Desktop worden gebruikt. Het is nog niet mogelijk om binnen de online Power BI omgeving een dataset te maken vanuit een dataflow. Na het toevoegen van de tabellen kunnen hier ook weer de gebruikelijke transformaties worden toegepast. Advies is echter wel om zoveel mogelijk transformaties gewoon op 1 plek toe te passen, dat is wel zo efficiënt en overzichtelijk.

Schermafbeelding_2020-11-09_om_12.11.47.png


Licentie
Dataflows is beschikbaar vanaf een pro-licentie. Gebruikers met een Power BI free licentie kunnen geen gebruik maken van Dataflows. Echter zijn een aantal features alleen beschikbaar met een Power BI Premium licentie. De belangrijkste onderdelen waarvoor dat geldt zijn:
• Incremental refresh
• Linked Entities
• DirectQuery
• Opslag gelimiteerd tot 10 GB opslag voor alle Power BI content
Een volledige lijst van verschillen vind je hier

Conclusie
Dataflows is een erg mooie toevoeging aan de Microsoft BI Suite. Vooral voor de kleinere bedrijven kan dit een mooie manier zijn om je data te ontsluiten naar Power BI zonder dat er kennis van andere tools nodig is dan Power BI. Als de data echter wat serieuzer is, en er bijvoorbeeld gebruik gemaakt moet worden van incrementeel laden, dan is er al snel een Power BI Premium licentie nodig. De kosten die dat met zich meebrengt moet dan echt goed overwogen worden. Een SQL Server Analysis Services omgeving biedt in dat geval wellicht meer mogelijkheden voor lagere kosten.

Joris Stoop

Joris heeft veel ervaring met zowel de front-end als de back-end van BI omgevingen in Microsoft BI én SAP BusinessObjects technologie. Denk hierbij aan BusinessObjects Web Intelligence en Information Design Tool, aan SQL Server Reporting Services, Analysis Services en Power BI. Daarnaast is Joris gespecialiseerd in de back-end bij het bouwen en beheren van datawarehouses. Ook heeft hij ervaring in het gebruik van verschillende databases en programmeren in .NET. Verder schrijft hij blogs voor de Ensior website.

Alle blogs van deze auteur

Partners