04-09-2019

Koos Veefkind wordt nieuwe CIO politie

Deel dit bericht

Met ingang van 1 oktober 2019 wordt Koos Veefkind de nieuwe directeur Informatievoorziening en Chief Information Officer bij de Politie. Veefkind was sinds 2014 diensthoofd ICT bij het Politiedienstencentrum.

Volgens Veefkind zijn informatievoorziening, digitalisering en innovatie cruciaal voor een informatiegestuurde organisatie als de politie. "Het zwaartepunt zal steeds meer verschuiven van informatievoorziening als faciliterende taak, naar ontwikkeling van het politievak als onderdeel van de digitaliserende samenleving."

Nieuw CIO-stelsel
De rol van de Chief Information Officer verschuift van de korpsleiding naar de directeur IV. Deze ondersteunt daarmee de korpsleiding bij het op strategisch niveau richting geven aan de continuïteit van en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening. Hij wordt tevens verantwoordelijk voor de verandering van een CIO-Office naar autoriteiten op het gebied van Architectuur, Informatiebeveiliging en de Gegevensautoriteit.

Kennis en ervaring behouden
Leonard Kok zegt namens de korpsleiding: "In een tijd waarin informatievoorziening en digitalisering in toenemende mate de agenda van de korpsleiding vullen, is het van belang dat we met Koos Veefkind een inhoudelijke topper op ICT-gebied in huis hebben. De nieuwe rol van directeur IV in samenhang met het vormgegeven van de CIO-rol is hem op het lijf geschreven."
Voordat Koos Veefkind (1964) bij de politie kwam werken in 2014, was hij onder andere werkzaam bij De Nederlandsche Bank als CIO en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek als directeur ICT.

Tags:

CIO

Company:

Politie

Partners