16-01-2019

Esri voegt nieuwe kaartlagen toe aan ArcGIS Content

Deel dit bericht

Het content-team van Esri Nederland heeft nieuwe content gelanceerd. Het gaat om kaartlagen over de klimaateffectatlas, gewaspercelen en aardbevingsdata.

De gewaspercelen uit de Basisregistratie Percelen (BRP) zijn nu beschikbaar binnen het ArcGIS-platform. Via de Gewaspercelen-app is het mogelijk om per perceel te bekijken wat er verbouwd is van 2009 t/m 2018. Bekijk de app.
De gewaspercelen van 2009 t/m 2018 zijn ook terug vinden in de groep Basisregistratie Gewaspercelen. De gewaspercelen geven het geteelde gewas per landbouwperceel weer. Het gaat in totaal om zo’n 300 verschillende gewassen, zoals maïs, tarwe, bieten en aardappelen.

Aardbevingsdata beschikbaar
De aardbevingsdata uit de aardbevingscatalogus van het KNMI is nu beschikbaar in ArcGIS. Deze data krijgt elke vijf minuten een update. In deze service zijn de locatie, datum, diepte en magnitude van, zowel de tektonische, als de geïnduceerde bevingen terug te vinden. Informatie over de aardbevingen zijn ook terug te vinden in een dashboard. Hierin ziet u onder andere hoe het aantal aardbevingen door de tijd is veranderd.

AHN3-services geactualiseerd
De AHN3-services zijn geactualiseerd voor de actueel beschikbare gebieden. Een overzicht van de beschikbare gebieden is te vinden via de AHN3-kaartbladen. Een overzicht van alle kaartbladen uit het AHN kan via een app bekeken worden.

Er zijn ook nieuwe rasterfuncties beschikbaar voor de AHN-kaartlagen. Eén daarvan is de multidirectional hillshade. In de traditionele hillshade komt het licht altijd uit noordwestelijke richting. Met de nieuwe multidirectionale hillshade komt het licht vanuit zes bronnen, waardoor het terrein realistischer wordt weergeven en een betere lichtbalans geeft. Ook is de contour rasterfunctie beschikbaar gekomen, waarmee het mogelijk wordt om contourlijnen te maken van hoogtedata. Deze worden aangepast aan het kaartbeeld waar u op ingezoomd bent.

Nieuwe kaartlagen beschikbaar voor de Klimaateffectatlas
De Klimaateffectatlas is uitgebreid met drie nieuwe lagen. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de pop-ups van een aantal bestaande lagen. Het is mogelijk om door alle lagen uit de Klimaateffectatlas te bladeren via deze app.
Het nieuw toegevoegde Stedelijk hitte eiland effect geeft het gemiddelde luchttemperatuurverschil tussen de stedelijke en omliggende landelijke gebieden weer. Het stedelijk hitte-eiland effect is 's nachts het sterkst. Het zorgt ervoor dat de luchttemperatuur 's nachts minder daalt, waardoor bijvoorbeeld gevoelige bevolkingsgroepen (baby's, kinderen, ouderen) gezondheidseffecten ondervinden.

Daarnaast zijn de Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1:100 jaar en Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1:1000 jaar toegevoegd. Deze lagen geven een indicatie van de maximale waterdiepte die op een plek kan optreden, als gevolg van kortdurende intense neerslag. Voor de modellering is een bui gebruikt van respectievelijk 70 en 140 mm in twee uur. Onder het huidige klimaat komt deze bui respectievelijk circa een keer in de 100 en 1000 jaar voor.

Gemeente- en provinciegrenzen 2019
Ook de gemeente- en provinciegrenzen van 2019 zijn beschikbaar. Op basis van de grenzen van 2018 en verschillende bronnen zijn de voorlopige bestuurlijke grenzen samengesteld van gemeentegrenzen en provinciegrenzen 2019, in afwachting van de officiële publicatie door het Kadaster.

Tags:

ArcGIS, GIS, Geodata

Company:

Esri

Partners