05-10-2017

NEN richt normcommissie Internet of Things op

Deel dit bericht

Een toename van IoT-toepassingen zorgt voor oplossingen die dwars door sectoren en platformen heengaan. Cross-sectorale oplossingen vragen om interoperabiliteit en integratie tussen systemen en platformen die onafhankelijk van elkaar zijn ontwikkeld met gebruik van verschillende technologieën. Standaarden zijn daarom essentieel voor het bereiken van interoperabiliteit tussen diverse bestaande en opkomende technologieën. NEN organiseert op 2 november een startbijeenkomst voor deze nieuwe normcommissie.

De mondiale normalisatie-organisaties ISO en IEC ontwikkelen gezamenlijk internationale normen voor IoT. De internationale normen zullen een overkoepelend systeem bieden voor de vele toepassingen van IoT in verschillende sectoren. Het systeem van ISO en IEC moet ook plaats bieden aan de standaarden die door fora en consortia worden ontwikkeld. Het werkveld is verdeeld in thema’s zoals IoT-Architectuur, Interoperabiliteit, IoT-toepassingen en Sensor Networks. Verder werken studiegroepen aan hun aanbevelingen voor standaardisatie ten aanzien van trustworthiness en veiligheid, real-time IoT, Industrial IoT, Edge Computing en Wearables. De eerste resultaten daarvan worden in november in New Delhi (India) gepresenteerd. De eindresultaten worden verwacht in maart 2018.
Grote landen als de VS, het VK, Duitsland, China, Japan, Zuid Korea en Rusland dragen al actief bij.

Invloed uitoefenen
Om vanuit Nederland invloed uit te kunnen oefenen op de ISO/IEC normen voor IoT richt NEN de normcommissie ‘Internet of Things’ op. De normcommissie zal de Nederlandse IoT-standaardisatieagenda ontwikkelen.

Startbijeenkomst
Op dinsdag 2 november vindt de kick-off plaats bij NEN in Delft. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt onder andere het volgende besproken:
• het belang van standaardisatie door stakeholders geduid;
• het werkprogramma van ISO/IEC JTC1 gepresenteerd;
• de eerste acties richting Nederlandse IoT agenda;
• de manier waarop we met elkaar samen gaan werken en waarop we input in ISO/IEC JTC1 leveren.

Deelname aan de bijeenkomst
Deelname aan de bijeenkomst kan bijdragen aan de bepaling van de Nederlandse IoT-standaardisatie agenda, uitoefenen van invloed op de inhoud van mondiale IoT-standaarden in het belang van uw organisatie en het up-to-date blijven van de meest recente standaardisatie ontwikkelingen wereldwijd. Voor meer informatie over de ontwikkeling van internationale IoT-standaarden: www.nen.nl/iot.

Aanmelden
De startbijeenkomst is op 2 november 2017 (9.30 uur – 12.00 uur) is kosteloos en vindt plaats bij NEN in Delft. Aanmelden kan via NEN Evenementen (hier is ook het programma te vinden).

Lidmaatschap normontwikkeling
Voor het lidmaatschap van de normcommissie wordt per 2018 een jaarlijkse financiële bijdrage gevraagd.

Meer informatie
Voor meer informatie over IoT normontwikkeling: kid@nen.nl

Company:

NEN

Partners