15-05-2017

Kabinet en durfinvesteerders helpen startups sneller op weg

Deel dit bericht

Het kabinet stelt jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor investeerders die startups helpen met hun financiering. Startups kunnen met deze regeling in hun eerste groeifase eenvoudiger aan de benodigde financiering komen. Minister Kamp van Economische Zaken maakte de nieuwe regeling vorige week bekend tijdens het begin van de Week van de Ondernemer in Utrecht.

Met de durfinvesteerders, zogenoemde Business Angels, helpt het kabinet startups om sneller een volgende stap te zetten. Onderzoeksbureau Genome berekent dat er 2.300 tot 3.500 startups in Nederland zijn, samen goed voor een waarde van 12,9 miljard euro. Volgens minister Kamp zijn deze durfinvesteerders van vitaal belang voor het investeringsklimaat en voor economische groei. “Business Angels zijn bereid te investeren in een risicovolle fase van een onderneming en helpen met hun netwerk en expertise startups hun activiteiten uit te bouwen. Het kabinet wil de circa 3000 Business Angels ondersteunen bij hun investeringen in deze innovatieve en snelgroeiende bedrijven. Ik ben dan ook blij dat we door samen te werken in een SEED Capital-regeling 10 miljoen euro per jaar kunnen investeren in de bedrijven van de toekomst.”

Samen investeren
De jaarlijkse investering van 10 miljoen euro wordt ingericht binnen de bestaande SEED Capital-regeling. Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. De overheid verstrekt hierbinnen een renteloze lening van maximaal 1 miljoen euro aan een fonds waarin ook 2 Business Angels actief zijn. Deze durfinvesteerders leggen in dit fonds minimaal hetzelfde bedrag in. Met dit geld kunnen deze Business Angels vervolgens investeren in snelgroeiende bedrijven als technostarters en creatieve starters. Binnen de SEED Capital-regeling zijn in 11 jaar tijd 59 van deze startersfondsen opgericht, zij hebben in meer dan 300 technostarters geïnvesteerd.

Versoepeling
De regeling voor startups maakt onderdeel uit van de extra kabinetsinvestering van 52 miljoen euro per jaar per 2017 voor de stimulering van snelgroeiende innovatieve bedrijven. Zo is er per 1 januari 2017 ook 29 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve bedrijven. Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van 44.000 euro, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.

Meer informatie over Business Angels

Partners