31-01-2017

Subsidie datagedreven onderzoek naar Big Data en gezonde leefstijl

Deel dit bericht

Twee onderzoeken op het gebied van big data, gezondheid en sport waarbij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) partner is, zijn gehonoreerd door de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). In beide projecten wordt de bijdrage onderzocht die digitale middelen en apps kunnen spelen bij het stimuleren van een actieve levensstijl, meldt Big Data Alliance. De twee onderzoeksprojecten zijn een samenwerking tussen publieke en private partijen uit Nederland en Brazilië.

In het onderzoeksproject Playful Data-driven Active Urban Living, waarvan de HvA de hoofdaanvrager is van het praktijkgerichte onderzoeksdeel, is de vraag hoe fysieke activiteit van stadsbewoners gestimuleerd kan worden door het gebruik van gepersonaliseerde app-technologie. De hogeschool ontvangt hiervoor 125.000 euro subsidie; looptijd van het onderzoek is drie jaar. Bij het onderzoek From Data to Action: Promoting Active Lifestyle in Wheelchair Users with Spinal Cord Injury or Amputation gaat het om de rol die digitale middelen kunnen spelen bij het stimuleren van een actieve levensstijl voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of een amputatie. De HvA ontvangt voor dit onderzoek zo’n 45.000 euro en het onderzoek loopt vier jaar.

Datagedreven onderzoek
De aanvragen vonden plaats in het kader van de financieringsronde Data-driven research on Sports & Healthy Living. Consortia bestaande uit Nederlandse en Braziliaanse onderzoekers konden financiering aanvragen voor multidisciplinair, fundamenteel en praktijkgericht, datagedreven onderzoek op het gebied van sport en gezond leven. Het doel van de call is om de samenwerking tussen onderzoekers in de staat São Paulo, Brazilië, en onderzoekers (van universiteiten en hogescholen) in Nederland te versterken door de financiering van gezamenlijke projecten waarin data-gedreven onderzoek op het gebied van sport en gezond leven wordt uitgevoerd.

Meer informatie: Big Data Alliance

Partners