13-07-2016

Onderzoek Platform DIT: meer informatie zorgt voor meer vrouwen in IT-sector

Deel dit bericht

De IT-sector kampt met een tekort aan vrouwelijk talent. Als meer informatie over mogelijkheden binnen de ICT-sector beschikbaar zou zijn dan zouden meer vrouwen een opleiding in de IT overwogen hebben. Deze conclusie komt naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Kimberley Kanters in opdracht van Platform DIT (Diversiteit in IT).

Platform DIT zet zich in voor diversiteit in de technologiebranche en bestaat onder andere uit een groep vrouwelijke ICT professionals van IT-leveranciers als Oracle, IBM, Microsoft, Cisco en IT-Ernity. Platform DIT wil ondermeer vrouwen en meisjes enthousiasmeren voor een loopbaan in technologie en nodigt ondermeer regelmatig docenten bij de verschillende bedrijven uit voor zogenoemde Teach-the-Teacher sessies. Daar tonen ze de laatste trends op ICT-gebied zodat de docent op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied en zo een betere motivator is en leerlingen enthousiast kan maken voor het ICT-vak.

Het onderzoek
Van september 2015 tot en met januari 2016 is er een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar een manier om vrouwelijk talent tussen de 17 en 30 jaar aan te trekken tot de IT-sector en de beste manier om de vrouwen te benaderen. Uit de resultaten blijkt dat de manier om de IT-sector aantrekkelijker te maken het aannemen van meer vrouwen is. Maar hier zit het probleem, want de IT-sector kampt met een tekort aan vrouwelijk talent. Circa 75 procent van de vrouwen heeft geen studie richting techniek overwogen, maar had deze keuze sneller overwogen wanneer zij hier meer informatie over hadden gehad.

Arbeidsomstandigheden
In totaal hebben 172 vrouwen de enquête ingevuld en hieruit bleek dat 101 respondenten de IT-sector zien als een mannenwereld en dit een negatief punt vinden wat betreft het ambieëren van een baan in de sector. De arbeidsomstandigheden die als het belangrijkst werden genoemd, zijn volgens deze vrouwen de sfeer en de collega’s. De helft van de geïnterviewde vrouwen vindt dat er meer vrouwen in de IT-sector moeten werken en dat het beeld kan veranderen als er ook daadwerkelijk meer vrouwen in deze sector zouden werken. Bijna alle vrouwen geven in de enquete aan dat zij niet weten wat de IT-sector precies inhoudt. Zij zouden meer informatie willen over de inhoud, de werkzaamheden/carrièremogelijkheden en over welke bedrijven er allemaal binnen de IT-sector passen.

Techniekprofiel
In de opinie van voorzitter Jannie Minnema van Platform DIT toont het onderzoek des te meer aan dat in het basisonderwijs geen tot onvoldoende aandacht is voor programmeren en dat in het voortgezet onderwijs het vak informatica vaak nog een ondergeschoven kindje is. “Leerlingen met een techniekprofiel krijgen dit vak niet altijd aangeboden, omdat er geen docenten te vinden zijn. Opvallend in dit verband is dat het hoger technologie-onderwijs in ons land wel heel goed is georganiseerd en hoog aangeschreven staat. Studenten uit de hele wereld weten onze technische universiteiten en hogescholen goed weten te vinden. Nu moeten we er nog voor zorgen dat ook Nederlandse scholieren de route naar de technische opleidingen gemakkelijker vinden.“

Vertekend beeld
Directeur Lotte de Bruijn van Nederland ICT meent dat door computational thinking, waaronder programmeren, op te nemen in de lesprogramma’s en eindtermen in basis- en middelbaar onderwijs, meisjes al vroeg kennis maken met de digitale wereld. “Zo leren zij de wereld achter het schermpje van hun smartphone begrijpen. Dat is in mijn ogen een veel grotere stimulans dan reclamecampagnes."
Volgens Kimberley Kanters die het onderzoek als stage-opdracht heeft uitgevoerd was het erg interessant om de mening en de verhalen van vrouwen door heel Nederland te horen over de IT-sector. “Hieruit werd meteen duidelijk dat de meerderheid van deze vrouwen zo’n vertekend beeld van deze sector heeft en niet weet wat het inhoudt.” Inmiddels werkt Kimberley Kanters als Communications Coordinator bij Oracle.

Meer informatie

Partners