14-04-2016

Transparantie over dataprivacy leidt tot meer vertrouwen

Deel dit bericht

Nederlanders hechten groot belang aan dataprivacy en hun online veiligheid. Tegelijkertijd maken bijna drie op de vier mensen zich zorgen of bedrijven hun data wel goed genoeg beschermen en of ze deze niet doorverkopen aan derde partijen.

Deze gegevens blijken uit onderzoek onder ruim 500 Nederlanders uitgevoerd door Peil.nl in opdracht van Interxion, Europese leverancier op het gebied van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten. Volgens Algemeen Directeur Michael van den Assem van Interxion Nederland zouden bedrijven transparanter moeten zijn om dit wantrouwen bij hun klanten weg te nemen.

Doorverkoop
Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders vier maal zoveel belang hechten aan hun privacy dan aan het delen van persoonlijke zaken via social media en het ontvangen van gepersonaliseerde aanbiedingen. Tegelijkertijd maakt 69 procent van de Nederlanders zich zorgen tot ernstig zorgen of hun gegevens wel veilig zijn en of hun dataprivacy afdoende wordt gewaarborgd door bedrijven. Bij een bijna even groot percentage (65%) bestaat de vrees dat bedrijven persoonlijke gegevens doorverkopen aan derde partijen.

Onwetendheid
De zorgen van mensen lijken voor een belangrijk deel voort te komen uit onwetendheid (79%) over wat bedrijven en organisaties wel en niet met hun persoonlijke gegevens mogen doen en daadwerkelijk doen. Ook geeft 45 procent van de ondervraagden aan dat ze niet weten of dezelfde wet- en regelgeving geldt voor data die bij een Nederlandse dan wel buitenlandse cloud service provider wordt opgeslagen, terwijl ook nog eens 10 procent er ten onrechte ervan uitgaat dat in beide gevallen dezelfde wet- en regelgeving van toepassing is.

Beleid
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten stelt Van den Assem dat bedrijven er goed aan om na te denken over dit soort kwesties. “Gelet op het belang dat mensen aan de privacy en bescherming van hun data toekennen, in combinatie met de beperkte kennis en het wantrouwen op dit gebied, zouden bedrijven er goed aan doen om duidelijk en transparant te zijn over de wijze waarop zij de algemene wet- en regelgeving hebben doorvertaald naar hun privacybeleid. Als ze daarbij ook nog achtergrondinformatie geven, bijvoorbeeld dat ze gekozen hebben voor een Nederlandse of Europese aanbieder vanwege de Amerikaanse Freedom Act, dan hebben ze daarmee een belangrijke enabler voor vertrouwen in handen.”

Meer informatie: www.interxion.nl

Tags:

Dataprivacy

Company:

Interxion

Partners