Open Data Platform
(08-03-2016)

Deel dit bericht

ECP is een neutraal platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel het gebruik van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken. Het ICT Doorbraakproject Open Geodata wordt medio 2016 afgerond, maar dat betekent niet dat de ontwikkelingen rondom open data stoppen. Deze ontwikkelingen blijft het ECP volgen en stimuleren.

Het Kabinet heeft een Nationale Open Data Agenda 2016 opgesteld die verdeeld is in drie clusters:
* Het eerste cluster ‘inventarisatie en ontsluiting van datasets’ richt zich op de aantallen en de prioritering van datasets.
* Het tweede cluster ‘monitoring van voortgang en kwaliteit’ bevat maatregelen om de kwaliteit van de metadata en de voortgang van de ontsluiting te monitoren.
* Ten slotte bieden de acties in het cluster ‘ondersteunen van ontsluiten, techniek en gebruikers’ hulp aan de databeheerders. Ook kanaliseren deze acties de wensen en vragen van gebruikers via een platform.

Zoals het kabinet in een brief van 30 november heeft aangegeven, wordt in het kader van de Nationale Open Data Agenda 2016 een ontmoetingsplatform opgericht, bedoeld om de acties en wensen van gebruikers te kanaliseren. We nodigen u graag uit om hieraan deel te nemen. We horen graag van u wat u belangrijk vindt. Welke ontwikkelingen zijn er? Welke kansen doen zich voor m.b.t. open data? Welke belemmeringen ziet u en hoe kunnen we die aanpakken?
We zullen in 2016 2 à 3 bijeenkomsten organiseren onder de vlag van het Platform Open Data. De functie van het open dataplatform zal na beëindiging van het doorbraakproject in juni onder regie van BZK worden voortgezet.

We nodigen u hierbij van harte uit voor de eerste bijeenkomst op:
Datum: dinsdag 8 maart 2016
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: EZ, Bezuidenhoutseweg, Den Haag 

Aanmelden kan via info@ecp.nl

Meer informatie: https://ecp.nl
en http://doorbraakmetopendata.nl

Company:

ECP

Partners