25-01-2016

Radboud Management Academy start op 9 maart Leergang Business Data Scientist

Deel dit bericht

Wat maakt de Data Scientist tot een in organisaties goed functionerende data scientist? Deze vraag staat centraal in de leergang Business Data Scientist die op 9 maart 2016 (na twee zeer succesvolle leergangen in 2015) opnieuw van start gaat op landgoed Woudschoten te Zeist.

We leven in het tijdperk van Big Data. Organisaties beschikken over een overvloed aan data. Data is een productiefactor geworden. Door er op de juiste wijze gebruik van te maken kan dit veel concurrentievoordeel opleveren. Business Data Scientists spelen bij het tot waarde brengen van data een sleutelrol. Zij hebben de know-how om data technisch te ontsluiten en te analyseren. Die technische know-how is noodzakelijk, maar volstaat niet. Het is juist de kunst om data in te zetten ter verbetering van het bedrijf en haar resultaat. Dit betekent dat data op businessrelevantie worden geïnterpreteerd en vertaald naar product- en/of dienstinnovaties die intern moeten worden verkocht. Het kunnen vinden van de aansluiting bij de business is de meerwaarde van de Business Data Scientist. Die meerwaarde maakt dat aan Business Data Scientists een grote behoefte bestaat. Daarom biedt de Radboud Management Academy in samenwerking met Business & Decision de leergang ‘Business Data Scientist' aan.

Vanaf woensdag 9 maart 2016.
Landgoed Woudschoten te Zeist

Voorlichtingsavond leergang Business Data Scientist

Meer informatie Leergang Business Data Scientist
http://www.ru.nl/rma/leergangen/bds/
http://www.ru.nl/rma/leergangen/bds/praktische/

Partners