07-10-2022

GitLab introduceert TeamOps methodiek voor alle soorten werkomgevingen

Deel dit bericht

GitLab heeft TeamOps aangekondigd. TeamOps is een management discipline die GitLab in staat stelde om in tien jaar tijd uit te groeien van een startup tot een beursgenoteerde wereldspeler. GitLab heeft al enkele van zijn best practices gedeeld in hun handboek, in The Remote Playbook en de cursus die het bedrijf met Coursera ontwikkelde over remote team management.

GitLab’s TeamOps Certification reikt organisaties nu praktische tools en technieken aan voor het nemen van effectieve beslissingen in alle werkomgevingen: remote, hybride en op kantoor. Aan de hand van Action Tenets (een reeks grondbeginselen voor te nemen acties) en praktijkvoorbeelden van processen, organisatiestructuur en cultuur stelt TeamOps bedrijven en teams in staat een omgeving te creëren voor betere besluitvorming en uitvoering.

Tot voor kort werden teams en de manier waarop mensen in teams werken vaak op een subjectieve manier behandeld: Ad hoc, DIY en gebaseerd op de eigenaardigheden van elke specifieke bedrijfscultuur. In 2022 en daarna is de aandacht verschoven'van de plaats van het werk' naar de aard van het werk. "Bedrijven hebben mensen en teams nodig - hun creativiteit, probleemoplossend vermogen, perspectieven en menselijkheid. Deze behoefte wordt steeds belangrijker naarmate we een toekomst tegemoet gaan waarin grotere problemen moeten worden opgelost. Bovendien verdringt Artificial Intelligence elk op regels gebaseerd kenniswerk dat kan worden geautomatiseerd", zegt Sid Sijbrandij, CEO en medeoprichter van GitLab. "Met de lancering van TeamOps Certification willen we organisaties helpen meer vooruitgang te boeken met op gedrag gebaseerde manieren van werken die onmiddellijk kunnen worden geïmplementeerd. Er zijn al veel best practices, maar de best practices voor besluitvorming zijn vooral tactisch van aard. TeamOps is een uitgebreidere aanpak."

TeamOps is gebaseerd op vier beginselen die organisaties helpen om op rationele wijze om te gaan met de veranderende en dynamische aard van werken. De managementdiscipline richt zich op gedragsvormen die bijdragen aan beter presterende teams:

Teams zijn er om voor resultaten te zorgen
Organisaties beoordelen teams vaak op resultaten, performance metrics en andere indicatoren. In de praktijk is een resultaat echter geen eenmalige gebeurtenis maar vormt het bereiken van een resultaat een nieuw fundament; met het behalen van een positief resultaat wordt een nieuwe baseline gecreëerd. Met TeamOps krijgen teamleden de beschikking over alles wat ze nodig hebben om bij te dragen aan belangrijke bedrijfsresultaten.

Objectieve, gedeelde realiteit
Om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen moeten teams toegang hebben tot gedeelde kennis. Terwijl andere managementfilosofieën zich richten op de snelheid van kennisoverdracht, optimaliseert TeamOps de snelheid waarmee kennis kan worden opgehaald; als iedereen gebruikmaakt van dezelfde informatie binnen een single source of truth kan elke medewerker een optimale bijdrage leveren. Dit bevordert ook de inclusiviteit van organisaties.

Iedereen moet bijdrage kunnen leveren
In conventionele organisaties is er vaak sprake van een inherente druk om een compleet project, document of plan te presenteren, voordat er om feedback gevraagd wordt. Dit remt de vooruitgang en gaat gepaard met verlies van waardevolle tijd. Deze tijd kan beter worden besteed aan het inlassen van meerdere feedbackrondes met kleinere wijzigingen. Ondanks het aanvankelijke ongemak van het delen van een van de meest minimaal haalbare veranderingen, creëert TeamOps een systeem waar iedereen toegang heeft tot informatie en daaraan kan bijdragen, ongeacht niveau, functie of locatie. Dit leidt tot een snellere uitvoering, een kortere feedbackloop en het maakt het mogelijk om sneller bij te sturen.

Beslissingen brandstof van high-performance teams
Het kan aantrekkelijk zijn om te zoeken naar de meest interessante oplossing voor een probleem en consensus tussen teams om risico’s te vermijden. Dit kan echter resulteren in trage besluitvorming, een toename van complexiteit in de organisatie en lagere innovatie-snelheid. Bijde TeamOps-methodiek is succes gecorreleerd aan de snelheid van besluitvorming: het aantal beslissingen dat in een bepaalde periode is genomen en de resultaten die dankzij de snellere voortgang zijn geboekt. Deze aanpak ontsluit de kracht van samenwerking binnen de organisatie, minimaliseert interne politiek en draagt bij aan asynchrone workflows.

Partners