05-03-2020

NEN en CEN/CENELEC starten Europese standaardisatie van blockchain

Deel dit bericht

NEN is samen met CEN/CENELEC gestart met standaardisatie van blockchain op Europees niveau. Hierbij wordt specifiek gekeken naar wat nodig is om mondiale normen voor blockchain in Europa te implementeren.

Op 17 februari 2020 vond in Brussel een kick-off meeting plaats van het nieuwe technical committee dat aan Europese blockchainstandaardisatie gaat werken. De Europese normcommissie Blockchain and Distributed Ledger Technologies volgt zo veel mogelijk het werkprogramma van de mondiale blockchaincommissie.


Implementatie
De normcommissie kijkt specifiek hoe de normen binnen Europa kunnen worden geïmplementeerd en welke wisselwerking er is met Europese wetgeving. Er is daarbij speciale aandacht voor onder andere ‘self sovereign identity’ (SSI), de Europese verordening eIDAS en de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Per direct is een nieuwe werkgroep opgestart over Identity Management voor deze onderwerpen.
De normcommissie Blockchain volgt nauwgezet de standaardisatie van blockchain op Europees niveau. De standaarden van CEN/CENELEC kunnen uiteindelijk worden aangewezen in de Europese wetgeving. Het toepassen van Europese standaarden geeft toegang tot de Europese markt.

Partners