20-06-2019

Planning Amsterdamse gemeentelijke projecten is open data

Deel dit bericht

Welke projecten hebben impact op de bereikbaarheid van de stad? Grote steden hebben te maken met meerdere grote projecten die tegelijk plaatsvinden. Om een geïntegreerd beeld te bieden maakte Amsterdam een kaartdashboard van alle projecten. Het mooie is dat ook werkzaamheden van andere partijen (Nuon, ProRail, Rijkswaterstaat) op deze kaart staan vermeld. De projectplanningsdata is open data.

Het Uitvoeringsprogramma van de gemeente Amsterdam geeft een overzicht van de belangrijkste infrastructurele projecten op de hoofd- en plusnetten in de komende drie jaar. Daarbij laat de gemeente zien welke consequenties de uitvoering heeft op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld in opdracht van de stadsregisseur en is gericht op opdrachtgevers, projectleiders, wegbeheerders en mensen die zich bezighouden met het programmeren van werkzaamheden.

Barend Sneller, business developer van Esri Nederland, merkt dat veel gemeenten een projecten(plannings)kaart ontdekken als middel. “Duidelijk communiceren wat de gemeente van plan is in de openbare ruimte is langzamerhand een vereiste. Bovenal is het in de samenwerking met andere partijen zoals waterschappen en energiebedrijven een must om samen af te stemmen wie wanneer wat waar doet. Een kaart geeft veel beter inzicht in de geplande werkzaamheden. De reactie is dat deze projecten- of planningskaarten een mooie manier om met elkaar samen te werken en te communiceren met de belanghebbenden.”

Het Uitvoeringsprogramma met een link naar de kaart met projectplanning is te vinden op de website van het Coördinatiestelsel Amsterdam.

Bekijk hier de Amsterdamse kaartdashboard.

Company:

Esri

Partners