03-05-2019

Esri: waterschappen kunnen vruchten plukken van open data

Deel dit bericht

Open data delen is voor waterschappen een mooie eerste stap om interactie te bereiken, stellen Jan Heida en Ignaas Bisdom, beiden werkzaam als customer success manager bij Esri Nederland. Waterschappen spelen binnen een keten van organisaties een belangrijke rol als het gaat om het veilig houden van hun inwoners. Ze willen graag interactie bij de inrichting van deze taak. Open data biedt daarin een grote kans.

Nu er steeds meer datastromen ontstaan en er meer behoefte aan data is, kunnen waterschappen profiteren van het beschikbaar stellen van open data. Volgens Heida is data beschikbaar stellen nodig. “Want beleidsmakers, strategisch adviseurs en bestuurders willen meer interactie met inwoners, gemeenten en andere partijen in de keten om te werken aan de gezamenlijke uitdagingen. Denk hierbij aan het anders omgaan met water vanwege klimaatverandering. Ook zijn er agrariërs of groepen vrijwilligers die een actievere rol kunnen en willen spelen. Waterschappen kunnen dus vruchten plukken van open data.”

Ignaas Bisdom ziet kansen voor open data. “De waterschappen hebben actuele data die ze  direct kunnen delen met betrokkenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterstanden en informatie over stuwen of gemalen. De ArcGIS Hub basic – élk waterschap heeft hier beschikking over – kan fungeren als open data-portaal.” Er is voor GIS-afdelingen dan ook een praktisch voordeel. “Individuele dataverzoeken kun je verwijzen naar dit open data-portaal. Dit betekent dat er alleen tijd geïnvesteerd moet worden om te profiteren van deze eerste stap.”

Diverse waterschappen hebben een open data-portaal ingericht. Dit zijn onder meer waterschap Rijn en IJssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Meer informatie: Esri

Company:

Esri

Partners