11-03-2019

Veenman biedt Geo-Sync voor bundeling geo-informatie

Deel dit bericht

Veenman heeft samen met AGEL Adviseurs en Acanthis de software-oplossing Geo-Sync ontwikkeld. Deze oplossing haalt uit geo-informatie alle relevante documenten met de meest recente versies op en voegt die samen. Deze bundeling vormt het fundament voor juiste, op volledige informatie gebaseerde besluiten, adviezen en vergunningen. Gebruikers verliezen geen tijd meer met zoektochten naar relevante en actuele documentatie.

Alles wat op de grond staat en zich onder de grond bevindt wordt digitaal vastgelegd in verschillende data-archieven en applicaties. De overheid zou graag van alle registraties een geheel maken: ee vastgoed-objectregistratie van en voor de omgeving. Maar dit is nog niet zo eenvoudig vanwege het gebruik van een breed scala aan GIS-applicaties, viewers, rapportagetools, tekenprogramma’s en algemene kantoortoepassingen zoals Office. Bovendien is er geen standaard beschikbaar voor de GIS-informatie die overheidsinstellingen, bedrijven en adviseurs genereren.

Wilco van Bezooijen, Managing Director van Veenman: “Tot nu toe moesten mensen zelf op zoek naar verspreid opgeslagen geo-informatie, langs talloze loketten van gemeenten, provincies en waterschappen. Het was daarom niet of nauwelijks mogelijk om dit soort documentatie snel en volledig te verzamelen. Geo-Sync maakt dat nu voor het eerst wél mogelijk. Locatiegegevens zullen in de nabije toekomst een veel centralere rol krijgen bij het archiveringsproces dan tot op heden het geval is. De Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt vereist koppelingen van data, gebaseerd op locaties om te kunnen bepalen wat wel en wat niet kan. Met Geo-Sync spelen we hier nu al op in.”

Geo-Sync gaat uit van de digitale brondocumenten die betrekking hebben op de plek ‘in de omgeving’, in plaats van informatie per object (zaken) en per subject (personen). Geo-Sync kan deze documenten automatisch uit de verschillende registraties halen, ongeacht met welke toepassing de GIS-informatie tot stand is gekomen. Op basis van deze documenten kunnen beslissingen worden genomen of kan advies worden gegeven over een bepaalde locatie met alle bouwwerken die daar zijn.

Een pluspunt is dat de registrerende organisatie gewoon kan blijven werken zoals ze gewend is. Bovendien is het laatste versieniveau gegarandeerd, waar voorheen een deel van de informatie alweer verouderd kon zijn op het moment dat alles uiteindelijk verzameld was.

Company:

Veenman

Partners