22-02-2019

Koning opent Microsoft Quantum Lab in Delft

Deel dit bericht

Koning Willem Alexander heeft op 21 februari het Microsoft Quantum Lab geopend op de campus van de TU Delft. Met het lab geeft Microsoft een nieuwe impuls aan het quantumonderzoek in Delft. Het Onderzoeksinstituut QuTech, een samenwerkingsverband van de TU Delft en TNO, werkt samen met bedrijven aan de ontwikkeling van de quantumcomputer en quantum internet. Microsoft is een van de belangrijkste bedrijven die intensief met Delftse quantumonderzoekers samenwerkt, en beschikt nu ook over een eigen laboratorium in Delft.

Er zijn hoge verwachtingen van de quantumcomputer, die berekeningen zou moeten kunnen uitvoeren waar huidige technologie niet toe in staat is. “Ik denk bijvoorbeeld aan complexe modellen van wereldwijde klimaatverandering of modellen waarin we berekenen in hoeverre het immuunsysteem kankercellen kan vernietigen”, zei Rector Magnificus Tim van der Hagen tijdens de opening. “Ook kunnen we quantumtechnologie gebruiken om absoluut veilige internetverbindingen te maken.”
Gezamenlijke effort

Het waarmaken van die beloften vraagt de komende jaren ingrijpende investeringen in geld, tijd en inspanning. “De ontwikkeling van de quantumcomputer vereist een gezamenlijke inspanning van wetenschap, overheid, toegepaste kennisinstellingen en bedrijfsleven”, stelt Ronald Hanson, wetenschappelijk directeur van QuTech. “We zijn heel blij met de steun die we van de Nederlandse overheid krijgen, maar nog meer samenwerking – op nationaal en internationaal niveau – is de komende jaren zeker nodig.”

Quantuminternet
De samenwerking met het bedrijfsleven is hierbij essentieel, daarom zijn TU Delft en TNO blij met de komst van het Microsoft Quantum Lab naar de campus. “We bouwen in Delft aan een innovatie-ecosysteem rondom quantumtechnologie, een Quantum Campus, waar alle partijen de handen ineenslaan om de quantumcomputer én het quantuminternet te realiseren”, zegt Hanson.
Rogier Verberk, director Semiconductor Equipment bij TNO benadrukte in zijn toelichting de rol van  TNO om nieuwe quantum-kansen vanuit academisch onderzoek door te ontwikkelen tot industriële en maatschappelijke relevantie. Voor dit onderwerp investeert TNO primair in QuTech. Maar TNO ondersteunt ook commerciële partijen met bijvoorbeeld nanofabricage.

Partners